FITUESIT NË IAL 2019 –MATURA SHTETERORE 2019  — KLIKO KËTU  


Raundi i parë ka përfunduar më datë 23 shtator 2016

Bëjini share në Facebook që të informoni shokët:    SHARE

 

Listat përfundimtare

Universitetet që kanë shpallur deri më tani listat përfundimtare për çdo program studimi janë:

 

* KLIKONI mbi to për të parë listat e fituesve.Listat jopërfundimtare:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit për çdo program studimi janë:

* KLIKONI mbi to për të parë listat e fituesve.

Listat e fituesve (jo përfundimtare) duhet të dalin  në datën 5. Listat përfundimtare (pas përfundimit të afatit të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave) , duhet të dalin deri në datën 20.