Pranimi i studentëve në programet e studimit  2016-2017

 

Lista paraprake e fituesve në raundin e parë në UPT sipas fakulteteve:

 1. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)
 1. Inxhinieri Gjeologjike
 2. Inxhinieri Gjeoinformatike
 3. Inxhinieri Gjeoburimesh
 4. Inxhinieri Gjeomjedisi
 1. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike  (FIE)
 1. Automatizimi i Industrisë
 2. Energjitikë
 1. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike  (FIM)
 1. Inxhinieri Ekonomike
 2. Inxhinieri Materiale
 3. Inxhinieri Mekanike
 4. Inxhinieri Tekstile dhe Mode
 1. Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike  (FIM&IF)
 1. Inxhinieri Matematike
 1. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit  (FIN)
 1. Inxhinieri Gjeodezi
 2. Inxhinieri Hidroteknike
 3. Inxhinieri Mjedis
 4. Inxhinieri Ndërtimi
 1. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës  (FAU)
 1. Urbanistikë
 2. Arkitekturë
 1. Fakulteti i Teknologjsië së Informacionit  (FTI)
 1. Inxhinieri Elektronike
 2. Inxhinieri Informatike
 3. Inxhinieri Telekomunikacioni

2 thoughts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.