Raundi 2/ Kuotat e lira në të gjitha degët

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universiteti i Tiranës

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Gjuhë Spanjolle 80 62
2 Shkenca Politike 100 56
3 Kimi Industriale dhe Mjedisore 100 49
4 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100 18
5 Gjeografi 180 87
6 Ekonomiks 100 43
7 Punë Sociale 100 27
8 Fizikë 90 71
9 Administrim – Biznes (Sarandë) 65 51
10 Biologji 100 26
11 Gjuhë Turke 60 53
12 Filozofi 90 72
13 Bioteknologji 100 22
14 Gjuhë – Letërsi 165 23
15 Gjuhë Angleze (Sarandë) 45 42
16 Gjuhë Gjermane 120 34
17 Administrim dhe Politika Sociale 100 38
18 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100 35
19 Gazetari 100 43
20 Gjuhë Italiane 130 101
21 Psikologji 110 21
22 Drejtësi 640 25
23 Informatikë 200 5
24 Arkeologji 80 20
25 Financë 440 11
26 Gjuhë Angleze 240 26
27 Histori 180 118
28 Gjuhë Frënge 120 84
29 Administrim – Biznes 420 24
30 Informatikë Ekonomike 240 16
31 Matematikë 100 33
32 Gjuhë Greke 30 26
33 Sociologji 80 28
34 Teknologji Informacioni 100 7
35 Kimi 100 60
36 Gjuhë Ruse 30 30

 

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Matematikë Informatikë 80 67
2 Menaxhim Ndërtimi (2-vjeçar) 42 33
3 Mami 40 3
4 Program Profesional 2-Vjecar “Specialist i Sistemeve të Kondicionimit” 45 35
5 Shkenca Politike 70 38
6 Menaxhim Hoteleri Turizëm 30 23
7 Administrim Biznesi 60 31
8 Gjuhë Angleze 70 37
9 Gjuhë Letërsi – Anglisht 80 57
10 Teknik Elektrik 42 27
11 Shkenca Kompjuterike 100 31
12 Marrëdhënie me Publikun 70 41
13 Informatikë Praktike (2-vjeçar) 34 24
14 Sisteme Informacioni 100 86
15 Financë Kontabilitet 106 14
16 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl, I-VI 75 41
17 Psikologji 60 45
18 Gjuhë Gjermane dhe Angleze 45 30
19 Histori 70 68
20 Asistent Administrativ (2-vjeçar) 35 18
21 Menaxhim Turizëm Kulturor 50 39
22 Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 30 29
23 Fizioterapi 45 5
24 Administrim Publik 70 28
25 Menaxhim Marketing 70 37
26 Teknologji Automobilash (2-vjeçar) 40 8
27 Komunikim me Marketing Digjital 60 45
28 Menaxhim Turizëm Arkeologjik 50 47
29 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2-vjeçar) 42 21
30 Politikat Ekonomike 70 54
31 Informatikë Anglisht 60 55
32 Menaxhim Transporti Detar/Tokësor (2-vjeçar) 42 15
33 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 55 36
34 Bankë Financë 106 45
35 Drejtësi 240 30
36 Program Profesional 2-Vjecar “Mekanik Impiante Industriale dhe Bujqësore” 45 35
37 Multimedia dhe Televizioni Dixhital 60 43
38 Asistent Ligjor (2-vjeçar) 35 20
39 Menaxhim Hotel Restorant 60 40
40 Navigacion dhe Menaxhim Detar 35 19
41 Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 34 23
42 Shkenca Ekonomike 75 38
43 Teknologji Informacioni 100 49
44 Filozofi – Sociologji 60 56
45 Infermieri e Përgjithshme 110 2
46 Ndihmës Dentist (2-vjeçar) 45 20
47 Menaxhim i Bankave 30 20

 

Universiteti i Sporteve Tirane

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150 24
2 Bachelor Shkenca e Lëvizjes 150 0
qiriazi-2

Apliko tani në Raundin 2 dhe përfito 10% zbritje në tarifën e studimit !

Universiteti Politeknik i Tiranes

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Inxhinieri Materiale 70 50
2 Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatike 50 10
3 Bachelor Inxhinieri Elektrike – Energjitikë 70 14
4 Bachelor Inxhinieri Fizike 70 53
5 Bachelor Inxhinieri Elektronike 100 12
6 PIND Arkitekturë profili Urbanist 40 0
7 Bachelor Inxhinieri Matematike 70 45
8 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni 100 24
9 Bachelor Inxhinieri Mjedisi 70 17
10 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minerare 50 31
11 Bachelor Inxhinieri e Naftes dhe Gazi 50 22
12 Bachelor Inxhinieri Gjeodezi 50 9
13 Bachelor Inxhinieri Gjeomjedis 50 26
14 Bachelor Inxhinieri Gjeologjike 50 31
15 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi 150 12
16 Bachelor Inxhinieri Mekanike 145 13
17 Bachelor Inxhinieri Hidroteknikë 70 9
18 Bachelor Inxhinieri Informatike 100 7
19 Bachelor Inxhinieri Tekstili dhe Mode 70 23
20 Bachelor Inxhinieri Ekonomike 85 41
21 PIND Arkitekturë profili Arkitekt 95 0
22 Bachelor Arkitekturë Interieri dhe Dizajn 30 0
23 Bachelor Inxhinieri Mekatronike 70 12
24 Bachelor Inxhinieri Elektrike – Automatizimi i Industrisë 70 4
Universiteti i Gjirokastres
Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Matematikë Informatike 15 14
2 Turizëm 20 16
3 Biologji Kimi 20 18
4 Infermieri Mami 20 17
5 Edukatore për Zhvillimin e Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç (2-vjeçar) 40 14
6 Ndihmës ekonomist (2-vjeçar) 40 32
7 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20 19
8 Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike (2-vjeçar) 40 33
9 Udhërrëfyes turistik (2-vjeçar) 30 24
10 Gjuhë Angleze 30 27
11 Kontabilitet Financë 60 40
12 Histori Gjeografi 20 18
13 Asistent administrativ (2-vjeçar) 40 29
14 Mesuesi per Arsimin Fillor (kl. I-VI) 20 18
15 Teknologji Informacioni 20 16
16 Administrim Publik 60 52
17 Infermieri e Përgjithshme 80 38
18 Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek 15 8
19 Program Profesional 2-Vjecar “Librar dhe Biblotekar” 40 38
20 Histori dhe Gjuhë Italiane 15 15
21 Fizikë dhe Teknologji Informacioni 10 10
22 Gjuhë Italiane 15 15
23 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 20 20
24 Matematikë Fizikë 4 4

 

Universiteti i Korces

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor në Matematikë Informatikë 35 28
2 Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve (2-vjeçar) 35 28
3 Bachelor në Biologji Kimi 30 23
4 Bachelor në Gjuhë dhe Kulturë Frenge 20 18
5 Bachelor në Menaxhim 60 35
6 Asistent Menaxher (2-vjeçar) 45 9
7 Bachelor ne Informatike Biznesi 30 20
8 Bachelor ne Ekonomiks 30 25
9 Bachelor në Agroushqim 35 30
10 Bachelor në Gjuhë Letërsi 30 29
11 Bachelor në Teknologji Informacioni 35 16
12 Bachelor në Administrim dhe Politika Sociale 60 14
13 Bachelor në Mami 30 1
14 Bachelor në Gjuhë Angleze 45 34
15 Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv (2-vjeçar) 25 14
16 Bachelor në Administrim Biznesi në Marketing 30 22
17 Edukim për Foshnjërinë dhe Fëmijërinë e Hershme (2-vjeçar) 25 11
18 Bachelor ne Biznes dhe Tregti 30 27
19 Bachelor në Inxhinieri Agronomike 40 39
20 Bachelor në Histori Gjeografi 25 17
21 Menaxhim Veterinar (2-vjeçar) 35 21
22 Bachelor në Infermier i përgjithshëm 60 0
23 Bachelor në Menaxhim Agrobiznesi 30 26
24 Bachelor në Matematikë Fizikë 35 25
25 Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fillor 30 25
26 Bachelor në Financë Kontabilitet 71 9
27 Shërbim Social (2-vjeçar) 40 22
28 Menaxhim Biznesi Bujqësor (2-vjeçar) 35 19
29 Edukim Fizik dhe Sporte 30 9
30 Bachelor në Administrim Biznesi në Turizëm 30 24
31 Bachelor në Filozofi Sociologji 30 30
32 Bachelor në Mjekësi e Bimeve dhe Hortikulturë 20 20
33 Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor 25 25

Beder programet (3)

Universiteti i Vlores

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Informatikë 30 25
2 Bachelor Ekonomiks 80 65
3 Infermieri e pergjithshme 190 5
4 Bachelor Kontabilitet 53 44
5 Bachelor Pedagogji e Specializuar 30 17
6 Bachelor Inxhinieri Elektrike 50 17
7 Bachelor në Drejtësi 220 123
8 Bachelor Administrim Biznesi 104 72
9 Bachelor Histori Gjeografi 50 45
10 Bachelor Navigacion 45 41
11 Bachelor Meaxhim Turizmi 50 38
12 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor 50 46
13 Bachelor Inxhinieri Mekanike 50 31
14 Infermieri Mami 90 0
15 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor 50 40
16 Bachelor Inxhinieri Navale 40 36
17 Bachelor Teknologji Informacioni 40 33
18 Bachelor Gjuhë Angleze 80 65
19 Bachelor Financë 135 89
20 Bachelor Shkenca Kompjuterike 40 18
21 Bachelor Biologji 53 46
22 Bachelor Matematikë 35 27
23 Bachelor Gjuhë Letërsi 50 44
24 Bachelor Marketing 50 46
25 Bachelor Kimi 20 20
26 Bachelor Fizikë 25 25
27 Bachelor Gjuhë Italiane 25 25

 

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Biologji Marine dhe Akuakulture 50 48
2 Bachelor Informatikë Biznesi 90 10
3 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Ushqimore 102 17
4 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Arkitekture Peizazhi 90 55
5 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë 60 51
6 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi 100 45
7 Program Profesional 2-Vjecar “Zooveterinari” 30 15
8 Agronomi 50 38
9 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizëm 50 47
10 Bachelor Financë Kontabilitet 120 5
11 Bachelor Menaxhim Turizmi Rural 90 27
12 Bachelor Perpunim Druri 30 25
13 Menaxhim Veterinar (2-vjeçar) 20 16
14 Bachelor Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit 85 29
15 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimësh 90 72
16 Program Profesional 2-Vjecar “Kopshtari” 30 20
17 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi 120 15
18 Bachelor Inxhinieri Perpunim Druri profili: Dizajn I Mobiljeve dhe Interierit 55 42
19 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari Enologji 80 76
20 Bachelor Ekonomiks i Aplikuar 90 3
21 Bachelor ne Shkenca Mjedisore profili: Menaxhimi i Burimeve Natyrore 90 62
22 Bachelor Mbarështim Pyjesh 52 48
23 Mjekesi Veterniare (PIND) 80 12
24 Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale 50 42
25 Bachelor Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural 90 2

 

Universiteti i Shkodres

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Gjuhë – Letërsi 50 42
2 Gjuhë Gjermane 40 33
3 Informatikë 60 39
4 Turizëm 80 42
5 Pikturë e grafikë 25 15
6 Infermieri (Mami) 70 1
7 Gjeografi 50 46
8 Gjuhë Angleze 60 32
9 Punë Sociale 60 10
10 Administrim – Biznes 100 29
11 Matematikë 40 25
12 Gazetari dhe Komunikim 43 33
13 Gjuhë Frënge 38 36
14 Edukim Fizik dhe Sporte 70 17
15 Financë – Kontabilitet 110 22
16 Pedagogji muzikore 25 15
17 Infermieri (Fizioterapi) 40 2
18 Mësuesi për Arsimin Fillor 50 41
19 Biologji – Kimi 40 34
20 Histori 40 37
21 Drejtësi 300 185
22 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 50 42
23 Infermieri e Përgjithshme 80 0
24 Gjuhë Italiane 38 36
25 Psikologji 50 35
26 Fizikë 25 25

 

Universiteti i Mjeksise

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor në Shëndet Publik 20 12
2 Teknikë Dentare 35 10
3 Bachelor në Fizioterapi 45 21
4 Higjenist Dentar 70 8
5 Farmaci 100 7
6 Bachelor në Logopedi 25 17
7 Bachelor në Mami 35 0
8 Bachelor në Teknike Laboratori 45 25
9 Stomatologji 100 2
10 Bachelor në Teknike Imazherie 45 25
11 Bachelor në Infermieri e Përgjithshme 260 6
12 Mjekësi 260 0
Universiteti i Arteve
Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Koreografi 10 3
2 Violonçel 4 3
3 Korno 3 1
4 Dirizhim 3 2
5 Regji Filmi TV 7 1
6 Trombë 6 4
7 Kontrabas 4 3
8 Kanto 20 3
9 Klarinetë 6 3
10 Muzikologji 3 0
11 Pikturë 50 0
12 Fagot 3 2
13 Piano 12 4
14 Regji 8 0
15 Trombonë 3 2
16 Flaut 6 0
17 Skenografi -Kostumografi 10 5
18 Violë 5 3
19 Oboe 3 2
20 Kompozicion 4 1
21 Kitarë 8 4
22 Skulpturë 20 6
23 Violinë 11 1
24 Aktrim 10 0
25 Pedagogji Muzikore 15 0
26 Bastubë 1 1
27 Fizarmonikë Klasike 4 4

 

Universiteti i Elbasanit

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Logjistikë (2-vjeçar) 80 48
2 Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 70 63
3 Imazheri 100 48
4 Histori dhe Gjeografi 50 48
5 Matematikë – Fizikë 50 45
6 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 55 50
7 Infermieri Mami 130 3
8 Filozofi – Sociologji 39 38
9 Informatikë Ekonomike 115 90
10 Program Profesional 2-Vjecar “Operator Turistik në Gjuhë Gjermane” 50 38
11 Teknologjitë e Informacionit 110 68
12 Fizioterapi 100 33
13 Administrim – Biznes 115 85
14 Shkencat Juridike në Biznes 70 60
15 Gazetari dhe Gjuhë Angleze 55 36
16 Edukator për fëmijët 0-3 vjeç (2-vjeçar) 55 20
17 Financë – Kontabilitet 115 66
18 Edukim Qytetar 39 38
19 Mekatronikë (2-vjeçar) 80 39
20 Shkencat Juridike në Sektorin Publik 70 45
21 Biologji – Kimi 50 44
22 Psikologji 27 22
23 Ekonomi Turizmi 70 64
24 Teknik Laboratori 100 35
25 Teknologji Laboratori (2-vjeçar) 100 32
26 Gjuhë Gjermane 25 23
27 Edukim Fizik dhe Sporte 70 12
28 Gjuhë Angleze 85 70
29 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 55 43
30 Infermieri e Përgjithshme 200 1
31 Mësuesi për Arsimin Fillor kl. I-VI 55 45
32 Gazetari 40 33
33 Ekonomia dhe e Drejta 115 98
34 Punonjës Social 75 39
35 Gjuhë Shqipe dhe Frënge 25 22
36 Sekretar I Specializuar dhe Administrativ (2-vjeçar) 55 37
37 Program Profesional 2-Vjecar “Teknik Mjedisi” 100 65
38 Logopedi 80 56
39 Histori dhe Gjuhë Gjermane 25 25
40 Fizikë Kompjuterike 30 30
41 Gjuhë Frënge 28 28
42 Matematikë – Informatike 50 50
43 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 25 25
44 Gjuhë Italiane 28 28
45 Gjuhe Shqipe dhe Rome 18 18

 

Universiteti Qiriazi

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Program Profesional Teknologji Ushqimore (2-vjeçar) 104 99
2 Bachelor Menaxhim Biznesi 71 70
3 Bachelor Financë 52 51
4 Program Profesional 2-Vjecar “Hoteleri Turizëm.” 139 131
5 Bachelor E Drejtë Biznesi 172 170
6 Program Profesional Teknologji Informacioni (2-vjeçar) 84 81
7 Program Profesional Kujdes Shëndetësor dhe Social (2-vjeçar) 0 0

 

Universiteti Beder

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Drejtësi 55 35
2 Bachelor Në Gjuhë dhe Letërsi Angleze 50 41
3 Shkenca Kompjuterike 40 28
4 Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 40 37
5 Bachelor ne Marredhenie Publike dhe Komunikim Marketingu 40 27
6 Bachelor Shkenca Islame 20 13
7 Shkenca Komunikimi 40 34
8 Gjuhë dhe Letërsi Turke 0 0
9 Bachelor në Arsim Fillor 0 0
10 Bachelor Psikologji Keshillimi dhe Pedagogji 0 0

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Raundi i dytë, 1763 kuota në Universitetin e Tiranës për 6 fakultetet

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Sot nisi raundi i dytë i aplikimit në universitete për të gjithë maturantët që nuk arritën të fitonin apo nuk ishin të kënaqur me degën që përzgjodhën në raundin e parë. Burime nga universiteti i Tiranës zbardhin për “Gazeta Shqiptare” numrin e kuotave të lira në 6-të fakultetet e këtij institucioni arsimor si dhe në filialin e tij në Sarandë. Ndërkohë rektori i Universitetit të Mjekësisë, Arben Gjata bën me dije për GSH se në këtë universitet nuk ka më kuota të lira pasi janë plotësuar të gjitha në raundin e parë. “Në Universitetin e Mjekësisë nuk ka më kuota të lira, janë plotësuar gjatë aplikimeve në raundin e parë”,-thotë Gjata. ‘Gazeta Shqiptare’ zbardh sot edhe numrin e kuotave të lira për Universitetin Bujqësor të Tiranës për të 5-ta fakultetet. Përkatësisht studentët në raundin e dytë do të kenë mundësinë të aplikojnë për 1763 vende të lira ndërsa në universitetin Bujqësor për 822 kuota boshe. Ndërkohë 3 ditë më parë, ishte faza e fundit e raundit të parë për procesin e regjistrimeve në universitete për vitin e ri akademik 2019-2020.

Në fund të përfundimit të fazës 14 ditore të regjistrimeve të fituesve të raundit të parë, do të bëhen edhe verifikimet përkatëse në lidhje me numrin e kandidatëve të regjistruar në secilin program studimi të universiteteve publike, duke identifikuar kështu edhe vendet e mbetura bosh, kuota të cilat do të jenë pjesë e raundit të dytë të pranimeve që do të zhvillohet në mes të muajit shtator. Aplikimet për raundin e dytë do të zhvillohen sërish online me plotësimin e një tjetër formulari preferencash duke nisur nga data 19 shtator dhe për të përfunduar në 21 shtator. Në këtë raund do të aplikohet për vendet mbetura bosh nga mbyllja e regjistrimeve të listës së fituesve të fazës së pare, çka do të thotë se maturantët në këtë raund do të jenë më të kufizuar në përzgjedhjen e degëve më të preferuara. Në raundin e dytë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë ata maturantë që nuk kanë mundur të aplikojnë në raundin e parë dhe të gjithë ata që kanë aplikuar, por nuk janë shpallur fitues. Gjithashtu, në këtë raund mund të aplikojnë sërish të gjithë kandidatët që kanë kryer aplikimin, por nuk kanë arritur të regjistrohen si dhe ata që janë çregjistruar nga një program studimi. Kandidatët kanë të drejtë që të përzgjedhin deri në 10 preferenca me të cilat do të konkurrojnë për të fituar studimet e larta përgjatë vitit të ri akademik, qofshin këto degë të universiteteve publike, apo private. Vetëm kandidatët që janë pajisur me dokumentacionin ligjor, që fakton përfundimin e shkollës së mesme, që kanë mesatare të shkollës së mesme mbi notën 6,5, si dhe që plotësojnë kriteret e tjera shtesë që mund të kenë vendosur vetë universitetet për programet që ofrojnë.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Regjistrohen 15 mijë studentë, raundi i dytë nis më 30 shtator

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

15 mijë studentë janë regjistruar në universitet në raundin e parë. Në disa degë si mjekësia e përgjithshme dhe arkitektura janë ezauruar të gjitha kuotat.

Mjekësia e përgjithshme, mamia dhe arkitektura nuk do të kenë asnjë kuotë bosh në raundin e dytë të regjistrimeve. Po ashtu degë si stomatologjia, farmacia dhe infermieria do të kenë shumë pak vende të lira për maturantët.

Arjan Xhelaj: Stomatologjia ka vetëm 1 kuotë, farmacia 7, infermieria 2. Regjistrime të mira ka pasur dhe në Universitetin e Tiranës. Por ende ka më shumë kuota se sa studentë.

Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar, Arjan Xhelaj, thotë se maturantët mund të informohen në portalin U-Albania për kuotat e lira.

Arjan Xhelaj: Çdo vit kemi pasur 7-8 mijë kuota më shumë sesa maturantë. Por duhet parë se ku janë këto vende bosh.

Aplikimet për formularin A3 do të nisin më 19 shtator dhe zgjasin 3 ditë, ndërsa raundi i dytë i regjistrimeve fillon më 30 shtator.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Studentja ekselente e Shqipërisë, me ofertë nga Gjermania

Aurela Kullolli është studentja që njeh vetëm notën 10-të, ajo është ekselentja e diplomuar për mjekësi tani me ofertë edhe nga Gjermania.

Aurela Kullolli ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve të larta Master Shkencor në degën e mjekësisë me mesatare 10.

Nga sot asaj nuk do t’i duhet të studiojë më librat e shkollës, pasi 24-vjeçarja përfundoi me rezultate të shkëlqyera studimet universitare, transmeton TopChanel.

Nga klasa e parë e deri në momentin e diplomimit Aurela kurrë nuk ka marë një 9. Arsyeja se përse u bë mjeke, ishte sëmundja e babait të saj.
“Kur kam qenë e vogël, babi ka vujatur nga veshkat. Ta shikoja babin që ishte forca më e madhe shtëpisë në gjendje të sëmurë në spital, më vinte shumë keq dhe ndjehesha e pafuqishme. Kur shikoja mjekët me përparse të bardha, më dukeshin si engjëj. Domëthënë figura më pranë Zotit. Zoti ka fuqinë e krijuesit, kurse doktori është disa hapa mbrapa tij duke shërbyer si një shpresë për njeriun dhe sëmundjen”, tha Aurela Kullolli.

Ekselentes shqiptare shteti gjerman i ka ofruar bursë dhe mundësi punësimi. Edhe pse Aurela e do shumë Shqipërinë, përsëri oferta është tepër joshëse.

“Shqipëria më pëlqen që të jap kontributin tim, por duke parë kohët e fundit thirrjen për aplikime për studentët ekselent vendet e punës në administratë, nëse i shikon nga pikëzimi, pikët më të larta i merr një student që ka kryer një universitet jashtë shtetit. Po të shikosh renditjen në maturën shtetërore, unë kam qenë tek 5 maturantët më të mirë, dhe të nënvlerësohesh sepse nuk ke pasur mundësi të studiosh jashtë shtetit është krim. Kështu që sapo të kem një mundësi për jashtë shtetit, do ta shoh”, u shpreh ekselentja, përcjell albinfo.ch

Regjistrimi në universitet/ Sot mbyllet raundi i parë, rreth 15 mijë maturantë të regjistruar

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

E diela ka shënuar fundin e raundit të parë të regjistrimeve për të gjitha ata maturantë të cilët kërkojnë të nisin këtë vit studimet universitare. Sipas të dhënave zyrtare, numri total i maturantëve që u regjistruan në këtë fazë nëpër universitete është 15 mijë ndërkohë që mbetet një pjesë e konsiderueshme të cilët duan më shumë kohë për të zgjedhur përfundimisht programin e studimit.

Bëhet fjalë për një numër prej rreth 8 mijë maturantësh të cilët nuk kanë mundur të gjejnë hapësira në degët e duhura.  Kjo kategori do të ketë një mundësi tjetër duke nisur nga 15 shtatori, por zgjedhja duhet bërë me shumë kujdes, pasi zgjedhja e një programi që nuk ka vende të lira mund t’i penalizojë.

Ka qenë mjekësia dega më e kërkuar, ndërkohë që juridiku mbetet përsëri një ndër të parapëlqyerat e studentëve shqiptarë.

Formularin A2 e kanë plotësuar  në total rreth 25 mijë maturantë, aq sa parashikoi Ministria e Arsimit, ndërsa 7 mijë maturantë kanë aplikuar për të ndjekur studimet jashtë Shqipërisë.

/SCAN 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Raundi 2/ Procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në IAL

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Procedurat e aplikimit – Raundi i dytë

Në periudhën 19 shtator — 21 shtator 2019 do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 (dhjetë) programe studimi, të gjithë maturantëtikandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin A1 / A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që:

  • a. nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë,
  • b. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues,
  • c. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen,
  • d. janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë.

Deri më datë 10 shtator 2019, nga drejtoritë e institucioneve arsimore, për të gjithë maturantët/kandidatët që kanë aplikuar me formularin A1 dhe A1Z, hidhen në Portalin Online të Maturantit të dhënat që lidhen me rezultatet e shkollimit të të gjitha viteve të arsimit të mesëm të lartë.

Maturantët/kandidatët që nuk kanë aplikuar në raundin e parë, përpara aplikimit për zgjedhjen e preferencave në portalin e aplikimit universitar, kryejnë pagesën e tarifës
së aplikimit në vlerën 2000 (dymijë) lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo në bankat e nivelit të dytë, nëpërmjet faturës për arkëtim, të cilën e shkarkojnë në portalin U-Albania. Maturantë/kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë dhe do të riaplikojnë në raundin e dytë, nuk duhet të kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit për këtë raund. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave konfirmojnë pagesën e kryer brenda datës 17 shtator 2019, në portalin U-Albania.

Përcjellja e të dhënave dhe rezultateve, procesi i përllogaritjes së pikëve dhe publikimi i listave të maturantëve) kandidatëve të renditur:

Brenda datës 16 shtator 2019, QSHA i përcjell RASH-it, në formë elektronike dhe zyrtarisht, të dhënat për çdo program studimi.

Në data 22 – 23 shtator 2019, IAL shkarkojnë nga portali U-Albania, listën e aplikantëve që kanë përzgjedhur ato programe studimit dhe të dhënat e tjera sipas udhëzimit.

Në datat 23 – 26 shtator 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që
të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. Brenda datës 26 shtator 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave në
portalin U-Albania. Në datën 27 shtator 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania sipas programeve të studimit për cdo IAL.

Procesi i regjistrimit –  Raundi i dytë

Në datat 30 shtator deri 9 tetor 2019 (5 faza 48-orëshe: 30-01: 02-03: 04-05, 06-07 dhe 08-09), të gjithë aplikantët që kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit pranë IAL, duke paraqitur dokumentacionin përkatës në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Brenda datës 16 tetor 2019, RASH përcjell në QSHA, në format elektronik dhe hardcopy, regjistrimet përfundimtare të raundit të dytë.

Procesi i çregjistrimit – Raundi i dytë

Aplikanti, pasi ka bërë regjistrimin, duke paraqitur dokumentacionin përkatës dhe ka nënshkruar në regjistër, ka të drejtë të çregjistrohet vetëm më datë 10 tetor 2019.

Sekretaritë mësimore, pas çregjistrimit të aplikantëve dhe dorëzimit të dokumentacionit, i dërgojnë RASH-it, brenda datës 11 tetor 2019 -listën e aplikantëve të çregjistruar.

Procesi i ankimimit – Raundi i dytë

Në datat 23 — 26 shtator 2019 çdo aplikant duhet të shikojë në faqen e internetit të IAL-ve ose të paraqitet në sekretaritë mësimore të fakulteteve për të parë renditjen e listës së fituesve. Aplikantët kanë të drejtën e ankimimit në IAL, në datën 27 shtator 2019.

IAL, pas përfundimit të afatit të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, përcjellin zyrtarisht në RASH, në datat 28 – 29 shtator 2019, vendimet lidhur me ankimimet e aplikantëve, si dhe i pasqyrojnë këto vendime, në format elektronik, brenda po kësaj date, në portalin U-Albania.

Aplikantët, pavarësisht paraqitjes së ankesës, nëse janë shpallur fitues në një ose disa programe të tjera studimi, mund të vijojnë procedurat e regjistrimit. Nëse ankesa e tyre është pranuar, ata duhet të çregjistrohen nga programi i studimit (nëse janë regjistruar) dhe të regjistrohen në programin e studimit, në të cilin është pranuar ankimimi, vetëm më datë 10 tetor 2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png