Tezat e Provimeve me Zgjedhje ndër vite

Matura 2020

Gjuhe Angleze:

Gjuhë Italiane:

Gjuhë Franceze:

Gjuhë Gjermane:

Gjuhë Ruse:

Gjuhë Spanjolle:

Gjuhë Turke:


Na ndiqni në Instagram për njoftimet e fundit: @matura.shteterore

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi:

Matematikë:

Biologji:

Ekonomi:

Filozofi-Sociologji:

Fizikë:

Gjeografi:

Histori:

Kimi:

Qytetari-Psikologji:

Matura 2019

Matura 2018

Matura 2017

MATURA 2016

MATURA 2015

MATURA 2014