Provimet me zgjedhje

Update i fundit: 04/12/2019

Tezat e Provimeve me Zgjedhje ndër vite

Matura 2019

Matura 2018

Matura 2017

MATURA 2016

 

MATURA 2015

MATURA 2014