Rreth nesh

maturashteterore.com – PLATFORMË EDUKATIVE DHE INFORMUESE DEDIKUAR MATURANTËVE !

maturashteterore.com është një platformë edukative e krijuar me qëllimin për të ndihmuar nxënësit dhe maturantët në Shqipëri në përgatitjen e tyre për provimet e maturës shtetërore. Platforma nuk është faqe zyrtare e institucioneve shtetërore të arsimit, por synimi ynë është të ofrojmë një burim ekstra për nxënësit, ku ata mund të gjejnë informacion shtesë, udhëzime dhe mënyra të tjera për t’u përgatitur më mirë në provimet e tyre.

maturashteterore.com ofron gjithashtu informacione dhe këshilla të dobishme për maturantët në lidhje me programet e studimit, si dhe në përgatitjen e tyre për aplikimin në universitete që mund të ndihmojnë në zhvillimin e karrierës së tyre profesionale.

Krijimi

Portali u krijua në vitin 2016 si faqe informuese në rrjete sociale nga studentë të gatshëm për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies dhe ardhur në ndihmë të rinjve shqiptarë. Me kalimin e kohës, ajo u shëndrrua në një platformë edukative që mbështet arsimimin dhe dijen.

Misioni

Misioni i platformës maturashteterore.com është të ofrojë informacione dhe materiale didaktike të cilat ndihmojnë nxënësit dhe maturantët në Shqipëri në përgatitjen e tyre për provimet e maturës shtetërore. Përveç kësaj, faqja ka si mision të ndihmojë në rritjen e cilësisë së mësimdhënies në shkolla, duke ndihmuar në përmirësimin e arsimit dhe nxitjen e dijes.

Ne ju inkurajojmë të përdorni maturashteterore.com si një burim shtesë të informacionit dhe të kërkoni gjithmonë udhëzime zyrtare nga autoritetet kompetente.

Faleminderit që vizitoni maturashteterore.com dhe urojmë suksese në përgatitjen tuaj për provimet e Maturës Shtetërore!

%d bloggers like this: