December 1, 2023

Kriteret e Universiteteve 2023-2024

Bëjeni Share që të informoni shokët:image

Universitetet janë institucione të larta të arsimit që ofrojnë programet e studimit të ndryshme dhe mundësi të shumta për zhvillimin personal dhe profesional të studentëve. Për të aplikuar në një universitet, studentët duhet të plotësojnë një sërë kriteresh që vendosen nga institucioni. Kriteret e pranimit në universitet mund të ndryshojnë në varësi të institucionit, vendit dhe programit të studimit.

Më poshtë do të gjeni kriteret e Universiteteve Publike për vitin akademik 2023-2024

Na ndiqni në Instagram: @matura.shteterore. Aty do të gjeni të rejat më të fundit rreth Maturës Shtetërore.

%d bloggers like this: