Informacioni dhe materialet e paraqitura në këtë faqe janë marrë nga faqja zyrtare e Ministrisë së Arsimit:  https://arsimi.gov.al/provimet-e-lirimit/

PROVIMET E LIRIMIT 2020

UDHËZUESI PËR PROVIMET E LIRIMIT 2020

MODELE TESTESH DHE SKEMA VLERËSIMI PËR PROVIMET E LIRIMIT NË GJUHËT E HUAJA

DATAT E PROVIMEVE TË LIRIMIT 2020

 

PROVIMET E LIRIMIT  2019

PROGRAMET ORIENTUESE TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2018-2019

LËNDËT:

Datat e Provimeve te Lirimit 2019

 

PROVIMET E LIRIMIT  2017

Lëndët:

PROVIMET E LIRIMIT  2016

 

PROVIMET E LIRIMIT  2015


PROVIMET E LIRIMIT  2014

 

PROVIMET E LIRIMIT  2013