December 5, 2023

Mesatarja sipas VKM llogaritet:

M_vkm= (M_(tre vite) + M_(prov. Maturës) / 2

  • M_(tre vite) – është mesatarja aritmetike e thjeshtë e të tre viteve të gjimnazit.
  • M_(prov. Maturës) – është mesatarja aritmetike e thjeshtë e të katër provimeve të Maturës).

Llogarisni mesataren tuaj më poshtë duke përdorur llogaritësin tonë.

Llogarit mesataren sipas VKM
*Plotësoni fushat më poshtë për të llogaritur mesataren tuaj.
Mesatarja e vitit të parë
Mesatarja e vitit të dytë
Mesatarja e vitit të tretë
Nota e provimit të Gjuhës së Huaj
Nota e provimit të Gjuhës Shqipe
Nota e provimit të Matematikës
Nota e provimit me Zgjedhje
Përgatiti: maturashteterore.com
Llogarit mesataren sipas VKM - Shkollat Profesionale
*Plotësoni fushat më poshtë për të llogaritur mesataren tuaj.
Mesatarja e vitit të parë
Mesatarja e vitit të dytë
Mesatarja e vitit të tretë
Mesatarja e vitit të katërt
Nota e provimit të Gjuhës së Huaj
Nota e provimit të Gjuhës Shqipe
Nota e provimit të Matematikës
Nota e provimit me Zgjedhje
Përgatiti: maturashteterore.com

Na ndiqni në Instagram për të marrë të gjitha njoftimet e fundit: @matura.shteterore

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d