Maturat ndër vite

Matura Shtetërore është një provim i rëndësishëm që u zhvillohet maturantëve në fund të ciklit të tyre të shkollimit të mesëm. Ky provim u bë i obligueshëm në Shqipëri në vitin 2008 dhe është një kriter i rëndësishëm për hyrjen në universitet dhe për përzgjedhjen e karrierës së ardhshme. Më poshtë do të gjeni të gjitha informacionet dhe materialet e maturave ndër vite.

%d bloggers like this: