Shpërndaje tek shokët që të informohen

 

PIKET E FITUESIT TE FUNDIT, MATURA 2016

 

Libri i Transparencës 2016

 

Provimi i detyruar “Matematikë”, skema e vlerësimit:

 

Provimi i detyruar “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi”, skema e vlerësimit:

 

Provimi i detyruar, “Gjuhë e huaj”, teste dhe skema e vlerësimit: