PIKET E FITUESIT TE FUNDIT RAUNDI I DYTE, 2016

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Shkarkojini këtu: —–>fituesit e fundit raundi 2, MATURA 2016

Fituesit në të gjitha IAL, viti 2016: ——> https://goo.gl/yCNrpa

Kriteret e Universiteteve 2017-2018:—–> https://goo.gl/Ui5NZT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.