Sqarim: Në Maturat e viteve 2015, 2016, 2018, Ministria e Arsimit ka publikuar vetëm skemat e vlerësimit, jo tezën.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Matura 2020

Matura 2019

Matura 2018

Matura 2016


Na ndiqni në Instagram: http://instagram.com/matura.shteterore

Girls Weekend Facebook Event Cover


Matura 2015

Matura 2014

Matura 2013

Matura 2010

Matura 2007

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.