December 5, 2023

Notat e Provimeve të Maturës 2023

Më poshtë do të gjeni notat për secilin nga provimet e Maturës 2023.


Gjuha e Huaj


Gjuha Shqipe dhe Letërsi


Matematikë


Provimi me Zgjedhje


Na ndiqni në Instagram për të marrë të gjitha njoftimet e fundit: @matura.shteterore

%d