Aplikimi në universitete, maturantët duhet të aplikojnë në portalin U-albania

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pas mbarimit të provimeve të maturës, nxënësit duhet të ndjekin procedurën për regjistrimin në universitet, në një nga 10 degët e studimit që ata kanë përzgjedhur.

Për të ndjekur studimet në institucionet e arsimit të lartë, maturantët duhet të aplikojnë në portalin U-albania, por më parë duhet të kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 lekë në zyrat e Postës shqiptare nga data 27 qershor deri më 25 korrik.

Rezultatet gjatë tri viteve të gjimnazit dhe notat e 4 provimeve të maturës shtetërore janë kriteret kyçe për pranimin në universitet të maturantëve” .

Portali U-albania nuk do të pranoje aplikime nga maturantet, të cilët s’plotësojnë edhe kriterin e notës mesatare, që sipas vendimit të këshillit të ministrave është rritur nga 7 në 7.5 për mësuesinë, ndërsa nga  6 në 6.5 për programet e tjera të studimit. Pas përllogaritjes së pikëve për çdo konkurrent ,universitetet afishojnë në ambientet e tyre dhe faqet zyrtare listat e renditjes. Në datat 2 deri 15 shtator, kush është shpallur fitues paraqet në sekretaritë mësimore të fakulteteve dokumentacionin përkatës dhe regjistrohet. Nga ku bëhet zyrtarisht student.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Mesatarja për në universitete, si dhe pse ndryshoi në vite

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Vetëm dy javë përpara provimeve, maturantët morën vesh vendimin e Ministrisë së Arsimit për ndryshimin e mesatares me të cilën do të mund të pranoheshin në universitete. Një ndryshim i ri i përcaktuar nga MAS ishte se mesatarja do të rritej nga 6 në 6.5, ndërsa për degë të veçanta si mësuesia do të ishte 7.5 dhe për mjekësinë duhet të ishte 8. Kjo u debatua edhe në interpelancën parlamentare të së enjtes, pasi deputetë të ndryshëm, ndër ta dhe Andi Përmeti nga Bindja Demokratike, e kanë cilësuar këtë vendim si të paligjshëm për shkak se maturantët janë lajmëruar për mesataren, vetëm dy javë përpara Maturës Shtetërore.

Në kundërshtim të kësaj ideje ministrja aktuale e Arsimit, Besa Shahini bëri me dije se ky është një projekt i cili është përcaktuar prej dy vitesh dhe tashmë po zbatohet, për të përcaktuar standarde më të larta në arsim.

Gjatë viteve ka pasur nivele të ndryshme mesatareje dhe poaq polemika të ndryshme se si do të funksiononin, maturat shtetërore dhe pranimi i nxënësve në universitet. Gjatë vitit 2016-2017, pati një ndryshim thelbësor për pranimin në universitete. Kriteri kryesor i pranimit tashmë do të ishte mesatarja 6 dhe kjo gjë u bë publike nga ish-ministra e Arsimit, Lindita Nikolla.

“Nota mesatare vendoset me vendim të Këshillit të Ministrave në nivel kombëtar, por ajo do të jetë në varësi të programeve të ndryshme. Besojmë fort që duke orientuar sistemin drejt performancës, nxisim gjithnjë e më shumë që institucionet e arsimit të lartë të jenë drejt tendencave jo vetëm për të zhvilluar procese mësimdhënieje cilësore, por edhe drejt tërheqjes në programe apo profile të caktuara,” tha ajo në një deklaratë për mediat, gjatë prezantimit të ligjit të ri për arsimin e artë në Komisionin e Edukimit.

Sipas Ministres, do të ishin vetë universitetet, që me ligjin e ri fitonin pavarësinë e përcaktimit të kuotave dhe studentëve, që do të rekrutonin në mesin e tyre. Kjo, sipas Nikollës, do të bëhej  vetëm me anë të notës mesatare të ndryshme për programe të caktuara, bazuar në cilësinë e studentëve që duan të zgjedhin. Ministra në atë kohë tha se mesatarja ishte tepër e rëndësishme për pranimin në universitet, pasi mundi 3-vjeçar i studentëve nuk mund të përcaktohej më së shumti nga provimet përfundimtare. Kjo pikë u cilësua e rëndësishme dhe një nga hallkat kryesore, për reformën në arsim. Por ligji i ri krijoi një sërë debatesh në parlament, pasi përpos mesatares përcaktonte edhe një sërë VKM-sh të tjera që më pas nxitën edhe protestat e studentëve.

Ndërsa në vitin 2013, nxënësit do të vlerësoheshin në bazë të procesit “meritë-preferencë”. Që prej këtij viti u bë me dije se në vitet e ardhshme, përveç matematikës dhe letërsisë, si provim i detyruar i maturës shtetërore do të ishte edhe  gjuha e huaj. Ministri i Arsimit, Myqerem Tafaj, aso kohe pranoi se njohuritë e gjuhës së huaj në shkollat e zonave rurale ishte problematike, por numri i maturantëve që kishin zgjedhur gjuhën angleze si lëndë me zgjedhje në provimet e maturës kishte ardhur në rritje. Ndërsa, pranimi në universitet do të bëhej me anë të përllogaritjes së një formule të veçante, të pikëve që nxënësit do të mblidhni nga provimet përfundimtare dhe mesatares.

Gjatë kësaj kohe, rëndësia binte mbi pikët dhe mesatarja e nxënësve do të përbënte vetëm 40 për qind të rëndësisë për llogaritjen e tyre. Më pas në vitin 2015 u përcaktua që testi i gjuhës së huaj të ndryshonte dhe do të bëhej më i vështirë, ndërkohë që rëndësia e mesatares mbeti e pandryshuar, duke arritur në ditët e sotme kur kjo çështje është kthyer në një debat shumë të rëndësishëm për cilësinë e arsimin dhe fatin e nxënësve.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Aplikimet në universitete/ Kushtet për të fituar në UT. Tre faktorët që përcaktojnë më të mirët, hiqet testimi për anglishten

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantëve, tashmë kandidatë për në universitete, iu kanë mbetur më pak se dy javë kohë për të menduar dhjetë degët preferenciale në IAL-të publike e private që do të listojnë në Formularin A2.

Mirëpo, përpara se të vendosin, duhet të konsultohen me kushtet që kanë vendosur këto të fundit për të përzgjedhur më të mirët. Gazeta sjell në kujtesë kriteret e pranimit të universitetit më të madh në vend, atij të Tiranës, që liston çdo vit mbi 20 mijë aplikime, duke bërë edhe një korrigjim në pranimet e reja për gjuhën e huaj. Ndryshe nga ç’ishte vendosur më herët, për anglishten nuk do të ketë provim shtesë, sipas burimeve të sigurta pranë dekanatit të këtij fakulteti.

 

Kushtet e pranimit në UT variojnë nga një fakultet në tjetrin, e shpesh edhe brenda departamenteve, por në vija të përgjithshme, rezultatet e gjimnazit, maturës dhe lëndëve formuese do të përcaktojnë fituesit.

Në tabelën brenda shkrimit pasqyrohet formula e përllogaritjes së pikëve në gjashtë fakultete, ku çdo i interesuar përmes rezultateve personale mund të kalkulojë pikët që grumbullon. Për të kuptuar nëse ka sadopak shanse për të qenë pjesë e degës që preferon, mund t’i krahasojë me pikët e fituesit të fundit nga viti i kaluar.

Kjo nuk është vendimtare për të, pasi çdo vit ndryshon kërkesë-oferta për një profil studimi, por nuk lejon që ai të djegë një preferencë në rast se nuk ka potencial për ta fituar atë. Kujtojmë që për të qenë në listën e fituesve nuk mjafton vetëm dëshira, por dhe merita. Ajo çka duhet të bëjnë aplikuesit është gjetja e të mesmes së artë. Në datën 31 korrik nis procesi i aplikimeve bazuar në një kalendar datash sipas rretheve (pritet të publikohet në faqen e QSHA-së).

Të rinjtë do të kenë gjashtë ditë afat për të aplikuar, deri më 5 gusht, ndërsa fituesit do të shpallen në fund të muajit. Ashtu si vitet e tjera, do të ketë tri raunde regjistrimesh, fillimisht me shtatë, pesë dhe tri faza 48- orëshe dhe në fund të secilës një ditë çregjistrimi për ata që ndërrojnë mendje. Zgjidhjen më të lehtë e kanë ekselentët, të cilët regjistrohen që në krye të herës në degën e preferuar, ndërsa të tjerët do të orvaten, shpesh edhe duke rrezikuar, drejt profilit që dëshirojnë.

ut.jpg

Maturantë dhe kandidatë për Universitet, duke ditur tashmë që data e aplikimeve për Universitet (RAUNDI 1) është 31 Korrik 2019, ne ju sygjerojmë disa programe studimi të preferuara nga maturantët dhe studentët e viteve të shkuara.
Universiteti Qiriazi me eksperiencë 12-vjeçare në arsimin e lartë ofron programe studimi të akredituara për vitin akademik 2019-2020:

Në ciklin e parë të studimeve Bachelor:
Fakulteti i Ekonomisë
1. Menaxhim Biznesi
2. Financë
Fakulteti i Drejtësisë
1. E Drejtë Biznesi
Gjithashtu ofron dhe programe studimi 2-vjeçare për maturantët dhe kandidatët me mesatare nën 6.5:
Teknologji Ushqimore
1. Teknologji të Produkteve Bimore
2. Teknologji të Produkteve Shtazore
3. Teknologji e Pijeve dhe Ujit
Teknologji Informacioni
1. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
2. Elektronikë
3. Web Design

Të gjithë Maturantët që regjistrohen në një nga Programet e Studimit gjatë Raundit të Parë, përfiton 10% zbritje në tarifën e studimit.

Për më tepër informacion kontaktoni: Universiteti Qiriazi
Email: sekretaria@qiriazi.edu.al
Web: www.qiriazi.edu.al

Fillo sot, të ndryshosh të ardhmen !
#universitetiqiriazi #fillosottendryshoshteardhen #qiriazi

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Skandali me manipulimin e notave të Maturës/ Pse hesht ministrja Shahini?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURIMI: City News Albania 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pas mbarimit të provimeve të maturës, nxënësit duhet të ndjekin procedurën për regjistrimin në universitet, në një nga  degët e studimit që ata kanë përzgjedhur.

Kriteri bazë mbetet mesatarja e lëndëve të tre viteve dhe ajo e provimeve të maturës, e cila duhet të jetë minimalisht 6 për të patur të drejtën e aplikimit.
Thënë më qartë, këtë vit vlera më e madhe, 40% i është dhënë notës mesatare të provimeve të Maturës Shtetërore dhe 10% notës mesatare të gjimnazit.

Mirëpo, ky kriter është kundërshtuar nga nxënësit dhe prindërit.

Sipas tyre, kjo shpjegon masakrën që është bërë me manipulimin e notave të maturës.

Pas provimit të Gjuhës, maturantët dhe prindërit u përballën me disa situata dhe vlerësime absurde të testeve të maturës.

Pyetje të hartuara gabim dhe vlerësime masivisht poshtë pritshmërive të maturantëve. Informacionet e mbledhura nga mësues, drejtorë shkollash dhe korrigjues provimesh, grumbullonin material të mjaftueshëm për të besuar se procesi i korrigjimit të provimeve të maturës, ishte shndërruar në një proces sabotimi i të ardhmes së maturantëve.

Nota e maturës është nota që ndan rrugën e jetës së maturantit.

Ajo rrugë u masakrua brutalisht nga ekipet e kontrollit të testeve dhe informacionet që dolën ato ditë ishin të rënda dhe nëse verifikohen edhe kriminale.

Por çfarë ndodhi më pas?

Maturantët masivisht kërkuan të marrin kopjet e provimeve. Si një e drejtë e secilit prej tyre, tentuan të aplikojnë në portalet e susksesit të Qeverisë.

Por, portalet u mbyllën për ta.

Kërkesat për kopje të testeve, duhet të bëheshin brenda tre ditëve.

Por, portali nuk funksiononte për aplikime drejtpërdrejt nga maturantët.

Megjithë sabotimin e qëllimshëm, një numër i madh maturantësh kërkuan kopje të provimeve nëpërmjet sekretarive të gjimnazeve.

Pas gati një muaji nga dalja e notave të provimit të parë të Maturës, asnjë test nuk iu dorëzua maturantëve.

Asnjëri prej tyre nuk arriti të shfrytëzojë të drejtën e vet të ligjshme për të parë me sy qoftë edhe gabimet që kishin bërë e për të mësuar prej tyre.

Testet u fshehën duke ju dhënë arsye të mjaftueshme maturantëve të besonin se i gjithë procesi i hartimit të testeve dhe korrigjimit ka qenë vërtetë i manipuluar.

62353648_2877479505600922_7865747052276219904_n

Ministrja Besa Shahini në ditët kur nervozismi i maturantëve dhe i prindërve ishte në maksimum doli në media për të sqaruar që ajo pas katër ditësh do votonte për herë të parë dhe për të shpjeguar që Ministri i Arsimit është dorë jashtë sa i takon hartimit të pyetjeve dhe korrigjimit të testeve.

Foli 10 minuta, lau duart dhe u gëzua per fitoren me të njëjtën cilësi gëzimi siç gëzohet çdo mëngjes kur hap sytë lideri i opozitës.

Askush nuk analizon që ky vend në distancën e një viti prodhoi gati 11.000 maturantë më pak.

Askush nuk analizon sot e kësaj dite se çfarë fitoi Shahini dhe që maturantët zgjodhën plazhin në vend të votimeve.

Askush nuk analizon!

Ata e bënë aq sa u kërkuan!

Tentuan masakrën mbi të ardhmen e maturanteëve.

Dhe do vazhdojnë ta bëjnë.

Si nje tufe idiotësh pa tru besojnë se brezi i maturantëve që në gjithë këto vite investoi tek studimi në funksion të notës dhe të ardhmes, sot do pranojë “shahinët” e Rilindejs si lider të së ardhmes së tyre.

Të gjithë do ikin!

Kush investoi me trurin e tij për të ardhmen, do iki.

Masakra e Maturës, është arsye madhore për të mos kthyer rrugë.

Masakra e Maturës nuk ua mbyll dot portën e mendjes.

Masakra e Matures i përballi për herë të parë, jo me diten e parë të votimit, por me realitetin absurd të refuzimit edhe të një të drejte minimale. Atë të marrjes së kopjes së provimit të bërë nga ata vetë.

Masakra e Maturës, është arsye madhore për të mos kthyer rrugë. Masakra e Maturës nuk ua mbyll dot portën e mendjes./ CNA.al

BURIMI: City News Albania 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universitetet/ Kalendari me datat e aplikimit e regjistrimit, ja tabela që i duhet çdo maturanti

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Me përfundimin e provimeve të Maturës dhe shpalljen e rezultateve kanë nisur ethet e vërteta për maturantët, tashmë kandidatë për studentë.

maturante

 

Teksa të gjithë kanë nisur të bëjnë llogaritë nëse me pikët e fituara nga notat që kanë marrë e fitojnë dot degën e preferuar, duhet të mbajnë në konsideratë disa data të rëndësishme. Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe ajo e Rrjetit Akademik Shqiptar kanë hartuar një kalendar me afatet për çdo procedurë që ndjekin kandidatët për në universitete, që nga kryerja e pagesës e deri te regjistrimet finale në sekretaritë mësimore të fakulteteve (tabela brenda shkrimit).

Gara sapo ka nisur. Të rinjtë do të shprehin dëshirat e tyre nga data 31 korrik deri në 5 gusht, ndërsa deri në fund të gushtit do ta kenë marrë vesh nëse janë në listën e parë të fituesve. Fatlumët e parë zakonisht janë ata me dhjeta absolute, të cilët ezaurojnë kuotat në degët më të preferuara. Nxënësit gjithashtu shumë të mirë dhe ata me më pak pikë do të garojnë në gjashtë fazat pasuese të raundit të parë (gjithsej 7 faza regjistrimesh), nga 2-15 shtator.

Shanse të tjera për të rinjtë, por edhe për fakultetet që duan të realizojnë numrin e kuotave, ka në dy raundet pasuese të aplikim-regjistrimeve, të cilat zvilohen në fund të muajit shtator dhe fillim tetorit. Ndonëse auditorët hapin dyert në datën 14, regjistrimet me qëllim ezaurimin e kuotave do të vijojnë nga sekretaritë deri në datën 31 tetor.

KUSHTI I APLIKIMIT

Kusht primar për t’u bërë pjesë e garës në universitete, qoftë publike apo private, është kryerja e pagesës së tarifës prej 2 mijë lekësh. Trajektorja që duhet të ndjekin kandidatët për në universitet është shumë e thjeshtë.

Si fillim duhet të logojnë në portalin u-albania, me anë të cilit do të ndjekin gjithë ecurinë, nga aplikimi deri në regjistrimin në degën e fituar. Kjo gjë bëhet duke futur ID e Maturës dhe atë të kartës së identitetit, ku secili duhet të shkarkojë nga portali faturën e pagesës, të cilën mund ta kryejnë në postë ose bankë. E rëndësishme është që të ruani kodin, ndërsa mandatin e pagesës ta dorëzoni te mbikëqyrësja e shkollës, e cila do të hedhë në sistem notën mesatare.

Vetëm pas këtij procesi, portali i aplikimeve për degët e arsimit të lartë publik e privat është i hapur për të rinjtë. Para se të plotësojnë Formularin A2 këshillohet konsultimi me kriteret e pranimit në degët që preferojnë dhe kuotat për vitin e ardhshëm akademik. Po ashtu, nota mesatare dhe pikët e pranimit në vitin e kaluar janë një orientim shumë i mirë, edhe pse këto të fundit ndryshojnë në bazë të kërkesë-ofertës për një program të caktuar.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

1

2019-2020/ Mjekësia, publikohen kuotat dhe kriteret e pranimit

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universiteti i Mjekësisë, më i kërkuari sot në vendin tonë ka bërë publike kotat e pranimit për vitin akademik 2019-2020, ku do të jenë plot 2025 studnetë të rinj tëndarë sipas fakulteteve të ndryshme. Po kështu në udhëzimin më të fundit të marrë nga Senati Akademik i këtij universiteti është bërë publike edhe nota mesatare që do të përdoret për pranimin e studentëve nga të gjitha degët. Për degët Mjekësi e përgjithshme, Farmaci, Stomatologji, do të garojnë vetëm maturantët që kanë mesatare të shkollës së mesme nga nota 8.5 e lart. Për degën Shëndet Publik mund të garojnë kandidatët me mesatare mbi notën 8. Ndërsa për degët Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike mund të garojnë kandidatët me mesatare të gjimnazit mbi 7.5.

 

Universiteti i Mjekësisë ka shpallur kriteret e pranimit dhe kuotat për të gjithë ata maturantë apo kandidatë të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet në fakultetet e ndryshme të tij. Ka qenë Senati  Akademik i cili ka miratuar kuotat pas propozimeve të bëra nga fakultetet që janë pjesë e këtij universiteti. Më konkretisht për vitin akademik 2019-2020 do të jenë në total 2025 kuota pranimi për fituesit e rinj që do të nisin për herë të parë studimet në një nga programet e ciklit të parë “Bachelor” si dhe të nivelit të dytë “Master”

Bachelor

Sipas vendimit të marrë nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë së Tiranës bëhet e ditur se kuotat e pranimeve për programet e ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë do të jenë në total 1142. Këto kuota ndahen në 1040 kuota për kandidatët brenda trojeve, 88 për kandidatët jashtë trojeve, 3 kuota për kandidatët me aftësi të kufizuar, 6 kuota për kandidatët me status jetimi, si dhe 5 kuota për romët dhe ballkano-egjiptianët. Për program të dytë studimi do të përzgjidhen si fitues 16 kandidatë, teksa janë përcaktuar edhe 81 kuota pranimi për ciklin e transferimeve. Në tabelën në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar ndarjen e plotë të kuotave për secilin program studimesh, si dhe kategori studentësh. Në kuota të përcaktuar për kandidatë të tjerë përfshihen kuotat për fituesit nga Kosova, Maqedonia, Mali Zi, Preshevë, Bujanovc, Medvegjë, Shtetas të huaj, kuotat për studentët me aftësi të kufizuara, jetimët, romët, si dhe kuotat për program të dytë studimi dhe transferim studimesh.

Masteri

Plot 786 kandidatë do të mund të vijojnë studimet për herë të parë përgjatë vitit të ri akademik në cilinën e dytë të studimeve. Këto kuota ndahen në 727 kuota të miratuara për kandidatët që konkurrojnë brenda vendit, ndërsa pjesa tjetër prej 59 kuotash u është lënë në dispozicion garuesve që vijnë nga trojet. ndarjen e plotë të kuotave edhe për këtë cikël e gjeni të detajuar në tabelën përkatëse bashkangjitur shkrimit.

Nota mesatare  

Mesatarja e kërkuar është një ndër kushtet bazë që çdo kandidat duhet të përmbushë për të hyrë në garë për studimet e larta në një nga degët e fakulteteve që janë pjesë e Universitetit të Mjekësisë. Mesatarja që kërkohet për konkurrim ndryshon sipas programeve. Konkretisht, Senati Akademik i këtij Universiteti ka vendosur se kandidatët që aplikojnë për degët e mjekësisë duhet të kenë mesatare minimale si në vijim: Për degët Mjekësi e përgjithshme, Farmaci, Stomatologji, do të garojnë vetëm maturantët që kanë mesatare të shkollës së mesme nga nota 8.5 e lart. Për degën Shëndet Publik mund të garojnë kandidatët me mesatare mbi notën 8. Ndërsa për degët Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike mund të garojnë kandidatët me mesatare të gjimnazit mbi 7.5. Gjithashtu për degët Teknikë dentare, si dhe Higjienist dentar mund të garojnë maturantët dhe kandidatët e tjerë që kanë mesatare të shkollës së mesme nga nota 7 e lart. Nota mesatare minimale përllogaritet si mesatare aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollës së mesme, si dhe nga mesatarja e thjeshtë e notave të provimeve të maturës shtetërore.

Kriteret kualifikuese

Përzgjedhja e fituesve që do të vijojnë për herë të parë studimet në degët e mjekësisë përcaktohet në bazë të tre kritereve.

Kriteri i parë është nota mesatare aritmetike e provimeve të Maturës Shtetërore, e cila vlerësohet me 40 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve. Nëse një kandidat jep provim lëndë me zgjedhje si: Kimi, Fizikë, Biologji, nota e provimit shumëzohet me koeficientin 1.4. Ndërsa kur kandidati jep lëndë me zgjedhje të ndryshme nga tre lëndët e përmendura më lart, nota e provimit shumëzohet me koeficientin

Kriteri i dytë është mesatarja e shkollës së mesme që vlerësohet me 30 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve.

Ndërsa kriteri i tretë është mesatarja aritmetike e lëndëve formuese Kimi, Fizikë, Biologji, të zhvilluara gjatë tre viteve të shkollës së mesme, e cila vlerësohet me 30 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve. Gjithashtu, fakultetet kanë përcaktuar edhe koeficientet me të cilët vlerësohen shkollat e mesme për secilin program studimi. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar formulën finale për shpalljen e fituesve në të gjitha programet e mjekësisë, si dhe koeficientet e miratuar për llojin e shkollës së mesme që maturanti ka kryer.

Tab 1

KUOTAT E PRANIMIT PËR PROGRAMET “BACHELOR”

Dega                                      Kuota total                         Kuota brenda vendit      Kuota të tjera

FAKULTETI I MJEKËSISË

Master i Shkencave në Mjekësi të përgjithshme  332                      260                         72

Master i shkencave në Farmaci                                  120                        100                         20

Bachelor në Shëndet publik                                        27                           20                           7

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Bachelor në Infermieri të Përgjithshme                    277                         260                         17

Bachelor në Mami                                                           47                            35                          12

Bachelor në Fizioterapi                                                   59                          45                           14

Bachelor në Teknik Imazherie                                    57                          45                           12

Bachelor në Teknik Laboratori                                     60                          45                           15

Bachelor në Logopedi                                                    41                            25                           16

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

Master i shkencave në Stomatologji                        114                         100                         14

Bachelor në Teknikë Dentare                                      35                           35                           0

Bachelor në Higjienist dentar                                      70                           70                           0

Subscribe

Tab 2

KUOTAT PËR NIVELIN E DYTË MASTER PROFESIONAL DHE SHKENCOR

Dega                                                                      Kuota     Kuota brenda vendit     Kuota të tjera

Master Profesional në Menaxhim Shëndetësor 35           30                           0

Master i Shkencave në Shëndet Publik           30                   25                            15

Master Profesional në Shëndet Publik             35                  30                           5

Master i Shkencave në Infermieri                             78           75                           3

Master i Shkencave në Mami                                     17           15                           2

Master i Shkencave në Logopedi                               28          28                           0

Master i Shkencave në Teknikë Laboratori           38          38                             0

Master Profesional në teknik Laboratori                50           45                            5

Master Profesional në Teknik Imazheri                   50          45                           5

Master Profesional në Fizioterapi                             60           55                           5

Master Profesional në Kujdesin Paliativ                 20           20                           0

Master i Shkencave në Teknik Imazherie              37           35                            2

Master i Shkencave në Fizioterapi                            48           45                           3

Master Profesional në Menaxhim Infermieror      180      170                        10

Master Profesional në Mami                                      50           46                           4

Master Profesional në Logopedi                               30           25                           5

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Reflektime nga matura shtetërore 2019

Rezultatet e maturës shtetërore për vitin shkollor 2018 – 2019, sikurse dhe ato të viteve paraardhëse, në lëndët shoqërore, veçanërisht në gjuhë dhe letërsi, nuk i kanë përmbushur pritshmërisë e nxënësve, ku sigurisht më të prekur kanë qenë nxënësit me rezultate të larta gjatë viteve të shkollimit.

Këtë e tregon numri i konsiderueshëm i maturantëve ankimues, të cilët iu drejtuan Qëndrës së Shërbimeve Arsimore. Kjo e fundit iu dha atyre mundësinë, bazuar në nenin 26, pika 9, të rregullores së Maturës Shtetërore 2019, që brenda tre ditësh nga shpallja e rezultateve të provimit përkatës, të kërkonin fotokopjen e testit dhe të fletë-përgjigjes, për të ankimuar rezultatet e vlerësimit.

Duhet theksuar se gjatë kësaj procedure nuk ndodh rivlerësimi dhe ndërrimi i notës së marrë nga maturanti, por vetëm kontakti me specialistët korrigjues për verifikimin e vlerësimit. Në këtë mënyrë, një pjesë e mirë e nxënësve të pakënaqur nga nota e marrë, u detyruan të tërhiqen nga kjo procedurë. Problemi që ngrihet është se: Përse rezultatet e testit të maturës, kryesisht në lëndët shoqërore, vitet e fundit, janë në rënie krahasuar me notën vjetore të nxënësve, që logjikisht është rezultat i punës së tre viteve të nxënësve dhe mësuesve?

Nëse do ta shikojmë çështjen e shtruar, nga ana e mësimdhënies, mund të evidentojmë se shumica e mësuesve janë të përgjegjshëm dhe korrekt në vlerësimin e nxënësve, duke u bazuar në përpjekjet dhe kapacitetin e të nxënit gjatë të gjithë procesit mësimor, si dhe në seriozitetin dhe vazhdimësinë e përgatitjes, sepse sigurisht nxënës i mirë nuk mund të bëhesh brenda një simestri apo një viti. Kuptohet që ka edhe raste të vlerësimeve jo të drejta nga mësues të veçantë, por kjo nuk mund të penalizojë pjesën më të madhe të asaj armate profesionistësh të devotshëm, që punojnë me ndërgjegje dhe nën trysninë e vazhdueshme të urdhëresave pafund që vijnë nga institucionet përkatëse arsimore. Një nga këto urdhëresa, që tentuan të “sistemojnë” procesin e vlerësimit, nga ana e MAS (2014), ishte ajo mbi “Kartën e Performancës së Shkollës”, që do të kishte si kriter vlerësimi vjetor të punës, notën mesatare të provimeve të maturës krahasuar me atë vjetore, që sigurisht nuk duhet të ishte në rënie. Kjo i vendosi mësuesit e lëndëve përkatëse përpara një përgjegjësie që nuk i takon vetëm atyre, sepse dihet që ky proces nuk ka qenë asnjëherë i menaxhuar plotësisht në të gjitha hallkat e tij.

Një hap përpara, megjithëse i pamjaftueshëm dhe i vonuar në kohë, ishte rritja e mesatares së pranimit të studentëve pranë fakulteteve të edukimit, të cilët përgatisin mësuesit e ardhshëm. Mësuesit mbeten figurat qendrore të arsimit, që jo vetëm pajisin me njohuri dhe dije, por janë modeli i vlerave nga të cilat mësojnë dhe udhëhiqen nxënësit çdo ditë. Nëse niveli i formimit dhe perfomancës së tyre nuk është në standartet e duhura, veçanërisht në lëndët shoqërore, rrezikohet ndjeshëm realizimi i funksioneve që duhet të luaj shkolla.

Të qëndrojmë tek lëndët shoqërore, që është dhe shqetësimi që ngre ky shkrim. Përgjithësisht, këto lëndë janë konsideruar si lëndë dytësore në krahasim me ato ekzakte ose natyrore. Është besuar se dija në këto lëndë mund të arrihet më shpejt dhe më lehtë dhe se vlerësimet në këtë fushë duhet të jenë më të larta krahasuar me shkencat ekzakte. Ky lloj paragjykimi është i hershëm, por ka ardhur koha të ndryshoj, sepse vetë rezultatet e maturës, edhe sivjet, e provojnë këtë fakt. Në këtë rast, harrohet se përveç rëndësisë që kanë lëndët shoqërore në formimin e gjithanshëm të nxënësve, ato kanë vështirësitë e tyre dhe kërkojnë një punë sistematike, që në ciklet më të hershme të shkollimit.

Kjo vlen për të krijuar një bagazh të gjerë njohurish, të bazuara në leximin e vazhdueshëm, gjë që nuk mund të realizohet përmes disa seancave të konsultimit, siç ndodh rëndom, përpara provimeve. Nuk mund të kërkosh rezultate të larta në letërsi, filozofi, sociologji etj., nëse nxënësve iu mungon formimi i duhur për të menduar në mënyrë kritike, të bazuar në argumente bindëse, të zhvilluar përmes analizës së dukurive shoqërore, të deduksionit dhe nxjerrjes së konkluzioneve, si rezultat i kësaj analize.

Bindshëm vihet re se, sot, brezi i ri, nuk mendon në mënyrë të pavarur, por i ndikuar nga media, rrjetet sociale dhe shoqëria, duke humbur kështu origjinalitetin si qenie unike shoqërore. Shkencat sociale ndihmojnë në këtë aspekt, duke krijuar hapësira dhe horizonte të reja të mendimit dhe të formimit të ideve të reja. Ato të drejtojnë të formosh personalitetin tënd, vlerat dhe qëndrimet e bazuara në to, për të qenë i dobishëm për vete dhe për shoqërinë. Por, me keqardhje duhet të pranojmë se rëndësia e këtyre lëndëve është në rënie të vazhdueshme. Informacioni që nxënësit marrin përmes internetit dhe burimeve joformale dhe joserioze të informacionit, dëmtojnë cdo ditë formimin e tyre dhe iu humbasin interesin e përfshirjes me dëshirë në këto lëndë.

Këtu, duhet theksuar edhe ndikimi negativ që pati heqja nga programi i detyruar i lëndëve të filozofisë dhe sociologjisë për shumë vite me radhë, duke ulur ndjeshëm mënyrën e të arsyetuarit mbi veten dhe tjetrin, pikërisht në kohën e sotme, kur ka nevojë më shumë se kurrë për njerëz mendje hapur dhe të mirë-kuptueshëm.

Nëse secili duhet të mbaj përgjegjësinë e vet për këtë maturë shtetërore, atëherë le të arsyetojmë, përmes analizës së pyetjeve të mëposhtëm:

1-Sa ka studiuar nxënësi gjatë të tërë periudhës së shkollimit? A ka qenë i përgjegjshëm në të nxënit hap pas hapi, duke rritur nivelin e tij çdo vit e më shumë?

2- A janë programet e hartuara nga institucionet përkatëse arsimore të arritshme nga nxënësit dhe në përputhje me standardet e të nxënit, grupmoshën, interesat dhe kërkesat e kohës?

3- A është mësuesi në nivelin e duhur, si nga ana shkencore, ashtu dhe në aspektin didaktik?

Përgjigjet e këtyre pyetjeve janë çelësi i zgjidhjes, ku gjithë secili i përfshirë në këto interesa, por jo vetëm, duhet të reflektojë. Përpjekjet duhet të bëhen nga të gjithë, duke filluar nga: programet për hartimin e tezave, që duhet të ndërtohen mbi kërkesat e reja dhe bashkëkohore të brezit të sotëm, të vlefshme si teorikisht edhe në praktikë; tezat e hartuara, të cilat duhet të jenë jo vetëm të sakta shkencërisht, por të thjeshta në të kuptuar, të qarta dhe të drejtpërdrejta dhe në përputhje me programin; mësuesit, që duhet të punojnë seriozisht me nxënësit maturantë, të të gjitha niveleve, duke i orientuar dhe konsultuar drejt, për ta kurorëzuar me sukses sfidën e provimeve.

Në fund, por jo më pak e rëndësishme, është të theksojmë se duhet t’i jepet fund eksperimentimeve me maturën shtetërore, të cilat nuk sjellin risi nga ana cilësore, por vetëm pasiguri dhe ndryshime të panevojshme, duke mos ndihmuar në realizimin e një procesi të përgjegjshëm dhe të mirë-organizuar. Si mund të pretendohet që nxënësit tanë të përballen me tregun europian të arsimimit dhe punësimit, nëse një pjesë e mirë e tyre ecin me mendësinë e kopjimit gjatë testit? Si do të vazhdojnë studimet jashtë vendit, në universitetet prestigjioze të Europës, Amerikës, Kanadas etj., që shpesh është edhe dëshira e prindërve, kur mungon interesi dhe vullneti për të studiuar? Mes këtyre problemeve, të rinjtë tanë po luhaten rreth vetes, plot pikëpyetje, pa gjetur rrugën e drejtë, që do t’i nxjerrë në bregun e dëshiruar…

Burimi: Gazeta Ditahttp://www.gazetadita.al/reflektime-nga-matura-shteterore-2019/