Departamenti i Shkencave të Komunikimit:
http://www.beder.edu.al/static/docs/com_1_e0e0.pdf

Departamenti i Drejtësisë:
http://www.beder.edu.al/static/docs/law_1_17b0.pdf

Departamenti i Shkencave Islame:
http://www.beder.edu.al/static/docs/isc_1_97e0.pdf

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze:
http://www.beder.edu.al/static/docs/ell_1_e700.pdf

Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji:
http://www.beder.edu.al/static/docs/pdr_1_cdd0.pdf

Arsim Parashkollor dhe Fillor:
http://www.beder.edu.al/static/docs/prd_1_2540.pdf

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: