Lista jo përfundimtare e aplikantëve (fitues dhe jo fitues) në Fakultetin e Ekonomisë -UT (të ndara për çdo degë) në vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë

Të dashur Maturantë, duke ju falenderuar që keni aplikuar të jeni pjesë e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, ju ftojmë të bëni regjistrimin në Degën ku jeni shpallur fitues, në përputhje me afatet ligjore. Gjithashtu, për aplikantët të cilët aktualisht nuk janë fitues, kemi besim se pas fazës së parë të regjistrimeve do të krijohen hapësira nga zhvendosjet në listën paraprake. Nga ana jonë ekziston angazhimi maksimal për të krijuar sa më shumë hapësira, sipas ligjit, për maturantët që kanë kërkuar të ndjekin studimet në Fakultetin e Ekonomisë.


Lidhur me procedurat e aplikimit dhe regjistrimit lutemi gjeni në vijim: Udhëzimin nr. 13, date 22.07.2016 të MAS

Shënim! Në lista aplikantët fitues janë deri në numrin rendor me vize të kuqe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.