Lista jo përfundimtare e aplikantëve (fitues dhe jo fitues) në Fakultetin e Ekonomisë -UT (të ndara për çdo degë) në vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë

Të dashur Maturantë, duke ju falenderuar që keni aplikuar të jeni pjesë e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, ju ftojmë të bëni regjistrimin në Degën ku jeni shpallur fitues, në përputhje me afatet ligjore. Gjithashtu, për aplikantët të cilët aktualisht nuk janë fitues, kemi besim se pas fazës së parë të regjistrimeve do të krijohen hapësira nga zhvendosjet në listën paraprake. Nga ana jonë ekziston angazhimi maksimal për të krijuar sa më shumë hapësira, sipas ligjit, për maturantët që kanë kërkuar të ndjekin studimet në Fakultetin e Ekonomisë.


Lidhur me procedurat e aplikimit dhe regjistrimit lutemi gjeni në vijim: Udhëzimin nr. 13, date 22.07.2016 të MAS

Shënim! Në lista aplikantët fitues janë deri në numrin rendor me vize të kuqe.

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: