Universiteti Aleksander Moisiu Durres, fituesit per vitin Akademik 2016-2017.

Publikohen listat joperfundimtare te kandidateve fitues per programet e studimit te ciklit te pare me kohe te plote per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Tekonologjise se Informacionit

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Shenim: Fitues jane te gjithe aplikantet mbi vizen e kuqe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.