Përditësuar

Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë

1. Programi i studimit “Mjekësi e Përgjithshme” : https://www.dropbox.com/s/zun5cdqu…/MjeksiaPergjithshme.pdf…
2. Programi i studimit “Farmaci”: https://www.dropbox.com/s/0r0ycgvu009o2fv/Farmacia.pdf?dl=0
Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

1. Programi i studimit “Infermieri e Përgjithshme”: https://www.dropbox.com/s/fg98j5t95gytc27/Infermieri.pdf…
2. Programi i studimit “Mami”: https://www.dropbox.com/s/73tdkqlqrrs412q/Mami.pdf?dl=0
3. Programi i studimit “Imazheri”: https://www.dropbox.com/s/vsncrnvgikgmx1j/Imazheri.pdf?dl=0
4. Programi i studimit “Logopedi”: https://www.dropbox.com/s/eguagedcqvl1akb/Logopedi.pdf?dl=0
5. Programi i studimit “Teknik i Lartë Laboratori”: https://www.dropbox.com/s/ef542debzn7uioi/TeknikLartLab.pdf…
6. Programi i studimit “Fizioterapi”: https://www.dropbox.com/s/xt39efocaqv3pwu/Fizioterapi.pdf…
Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë Dentare
1. Programi i studimit “Stomatologji”: https://www.dropbox.com/s/70e4b2g7u78vlf0/Stomatologji.pdf…
Studentët mund të verifikojnë renditjen e tyre në linkun e mëposhtëm nëpërmjet ID-së së studentit: https://klasifikimi.ualbania.rash.al/umt

ID e studenteve që ndodhen nen vijën e kuqe nuk janë fitues në programin përkatës të studimit.

 

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: