December 6, 2023

Përditësuar

Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë

1. Programi i studimit “Mjekësi e Përgjithshme” : https://www.dropbox.com/s/zun5cdqu…/MjeksiaPergjithshme.pdf…
2. Programi i studimit “Farmaci”: https://www.dropbox.com/s/0r0ycgvu009o2fv/Farmacia.pdf?dl=0
Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

1. Programi i studimit “Infermieri e Përgjithshme”: https://www.dropbox.com/s/fg98j5t95gytc27/Infermieri.pdf…
2. Programi i studimit “Mami”: https://www.dropbox.com/s/73tdkqlqrrs412q/Mami.pdf?dl=0
3. Programi i studimit “Imazheri”: https://www.dropbox.com/s/vsncrnvgikgmx1j/Imazheri.pdf?dl=0
4. Programi i studimit “Logopedi”: https://www.dropbox.com/s/eguagedcqvl1akb/Logopedi.pdf?dl=0
5. Programi i studimit “Teknik i Lartë Laboratori”: https://www.dropbox.com/s/ef542debzn7uioi/TeknikLartLab.pdf…
6. Programi i studimit “Fizioterapi”: https://www.dropbox.com/s/xt39efocaqv3pwu/Fizioterapi.pdf…
Lista e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë Dentare
1. Programi i studimit “Stomatologji”: https://www.dropbox.com/s/70e4b2g7u78vlf0/Stomatologji.pdf…
Studentët mund të verifikojnë renditjen e tyre në linkun e mëposhtëm nëpërmjet ID-së së studentit: https://klasifikimi.ualbania.rash.al/umt

ID e studenteve që ndodhen nen vijën e kuqe nuk janë fitues në programin përkatës të studimit.

 

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d