February 2, 2023

Mbeshtetur ne Udhezimin e MAS, Nr. 13 date 22.07.2016 Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit shpall listat jo perfundimtare te kanditeve fitues per student ne ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Leave a Reply

%d bloggers like this: