December 1, 2023

Mbeshtetur ne Udhezimin e MAS, Nr. 13 date 22.07.2016 Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit shpall listat jo perfundimtare te kanditeve fitues per student ne ciklin Bachelor sipas listave me kode programi bashkangjitur.

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: