Shpërndaje tek shokët që të informohen

Universiteti POLIS shpall renditjen e të gjithë aplikantëve që kanë zgjedhur programet e Universitetit POLIS në portalin e Maturës Shtetërore.

Klikoni mbi programin që keni përzgjedhur për të parë renditjen tuaj.

Ju inkurajojmë të paraqiteni pranë Universitetit POLIS për të kryer regjistrimin paraprak. Për këtë qëllim kërkohet plotësimi i dokumentacionit të mëposhtëm:

  • Fotokopje e kartës së identitetit / pasaportës
  • Deklaratë sipas udhëzimit të MAS (plotësohet në POLIS)
  • Mandat – pagesa e semestrit të parë (në llogaritë e mëposhtme)

RAIFFEISEN BANK
UNIVERSITETI “POLIS” SHPK
AL22 2021 1288 0000 0000 0006 2031 (LEK)
AL69 2021 1288 0000 0000 0106 2031 (EUR)

Ju mirëpresim!

Leave a Reply