Shpërndaje tek shokët që të informohen

Te nderuar aplikante ju lutem gjeni ID tuaj si te perzgjedhur fitues per fazen e pare per regjistrimin ne SHLP Mesdhetare te Shqiperise.
Ftojme te gjithe aplikantet te ndjekin procedurat per regjistrimin perfundimtar deri me date 05/shtator/2016 prane sekretarise se Pranimeve.
Blv Gjergj Fishta nr 52 Tirane.

Tabela e fituesve 2016 – 2017

Leave a Reply