Te nderuar aplikante ju lutem gjeni ID tuaj si te perzgjedhur fitues per fazen e pare per regjistrimin ne SHLP Mesdhetare te Shqiperise.
Ftojme te gjithe aplikantet te ndjekin procedurat per regjistrimin perfundimtar deri me date 05/shtator/2016 prane sekretarise se Pranimeve.
Blv Gjergj Fishta nr 52 Tirane.

Tabela e fituesve 2016 – 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.