January 29, 2023

Lista paraprake e kandidatëve që kanë zgjedhur programet e studimit pranë University of New York Tirana në vitin akademik 2016-2017, në ciklin e parë Bachelor.

The preliminary list of candidates who have applied to be enrolled at the undergraduate study programs offered at the University of New York Tirana for the academic year 2016-2017.

 

Administrim Biznesi / Business Administration

Administrim Biznesi me profil Kontabilitet / Accounting

Administrim Biznesi me profil Financë / Finance

Administrim Biznesi me profil  Marketing / Marketing

Administrim Biznesi me profil  Menaxhim / Management

Administrim Biznesi me profil  Ekonomiks / Economics

Shkenca Kompjuterike / Computer Science

Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare / Political Science and International Relations

Psikologji / Psychology

Drejtësi / Law

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Leave a Reply

%d bloggers like this: