Shpërndaje tek shokët që të informohen

 

Lista jo përfundimtare e aplikantëve në Administrim dhe Politikë Sociale

Lista jo përfundimtare e aplikantëve në Filozofi

Lista jo përfundimtare e aplikantëve në Psikologji

Lista jo përfundimtare e aplikantëve në Pune Sociale

Lista jo përfundimtare e aplikantëve në Sociologji

Lista jo përfundimtare e aplikantëve në Shkenca Politike

 

https://drive.google.com/…/0B5JFXhezox8-OE16VzdRQ285TVk/view ( Administirim dhe politika sociale )
https://drive.google.com/…/0B5JFXhezox8-bi14eUlWQzI3QnM/view ( Psikologji )
https://drive.google.com/…/0B5JFXhezox8-ZWJQMkZVcDRUV2c/view ( Pune sociale )
https://drive.google.com/…/0B5JFXhezox8-NExncnVOamZ4bDQ/view ( Sociologji )

Leave a Reply