December 5, 2023

Procedura e regjistrimit në Universitet, Raundi 2

Në datat 22 shtator deri 1 tetor 2023 (5 faza 48-orëshe; 22-23; 24-25; 26-27, 28-29 dhe 30-01), kandidatët që kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues, kryejnë procesin e regjistrimit pranë IAL, me dokumentacion në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Shikoni degët që keni fituar në linkun: https://aplikimi.ualbania.al/application

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d