Raundi 2/ Kuotat e lira në të gjitha degët

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universiteti i Tiranës

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Gjuhë Spanjolle 80 62
2 Shkenca Politike 100 56
3 Kimi Industriale dhe Mjedisore 100 49
4 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100 18
5 Gjeografi 180 87
6 Ekonomiks 100 43
7 Punë Sociale 100 27
8 Fizikë 90 71
9 Administrim – Biznes (Sarandë) 65 51
10 Biologji 100 26
11 Gjuhë Turke 60 53
12 Filozofi 90 72
13 Bioteknologji 100 22
14 Gjuhë – Letërsi 165 23
15 Gjuhë Angleze (Sarandë) 45 42
16 Gjuhë Gjermane 120 34
17 Administrim dhe Politika Sociale 100 38
18 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100 35
19 Gazetari 100 43
20 Gjuhë Italiane 130 101
21 Psikologji 110 21
22 Drejtësi 640 25
23 Informatikë 200 5
24 Arkeologji 80 20
25 Financë 440 11
26 Gjuhë Angleze 240 26
27 Histori 180 118
28 Gjuhë Frënge 120 84
29 Administrim – Biznes 420 24
30 Informatikë Ekonomike 240 16
31 Matematikë 100 33
32 Gjuhë Greke 30 26
33 Sociologji 80 28
34 Teknologji Informacioni 100 7
35 Kimi 100 60
36 Gjuhë Ruse 30 30

 

Universiteti Aleksander Moisiu Durres

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Matematikë Informatikë 80 67
2 Menaxhim Ndërtimi (2-vjeçar) 42 33
3 Mami 40 3
4 Program Profesional 2-Vjecar “Specialist i Sistemeve të Kondicionimit” 45 35
5 Shkenca Politike 70 38
6 Menaxhim Hoteleri Turizëm 30 23
7 Administrim Biznesi 60 31
8 Gjuhë Angleze 70 37
9 Gjuhë Letërsi – Anglisht 80 57
10 Teknik Elektrik 42 27
11 Shkenca Kompjuterike 100 31
12 Marrëdhënie me Publikun 70 41
13 Informatikë Praktike (2-vjeçar) 34 24
14 Sisteme Informacioni 100 86
15 Financë Kontabilitet 106 14
16 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl, I-VI 75 41
17 Psikologji 60 45
18 Gjuhë Gjermane dhe Angleze 45 30
19 Histori 70 68
20 Asistent Administrativ (2-vjeçar) 35 18
21 Menaxhim Turizëm Kulturor 50 39
22 Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 30 29
23 Fizioterapi 45 5
24 Administrim Publik 70 28
25 Menaxhim Marketing 70 37
26 Teknologji Automobilash (2-vjeçar) 40 8
27 Komunikim me Marketing Digjital 60 45
28 Menaxhim Turizëm Arkeologjik 50 47
29 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2-vjeçar) 42 21
30 Politikat Ekonomike 70 54
31 Informatikë Anglisht 60 55
32 Menaxhim Transporti Detar/Tokësor (2-vjeçar) 42 15
33 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 55 36
34 Bankë Financë 106 45
35 Drejtësi 240 30
36 Program Profesional 2-Vjecar “Mekanik Impiante Industriale dhe Bujqësore” 45 35
37 Multimedia dhe Televizioni Dixhital 60 43
38 Asistent Ligjor (2-vjeçar) 35 20
39 Menaxhim Hotel Restorant 60 40
40 Navigacion dhe Menaxhim Detar 35 19
41 Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 34 23
42 Shkenca Ekonomike 75 38
43 Teknologji Informacioni 100 49
44 Filozofi – Sociologji 60 56
45 Infermieri e Përgjithshme 110 2
46 Ndihmës Dentist (2-vjeçar) 45 20
47 Menaxhim i Bankave 30 20

 

Universiteti i Sporteve Tirane

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150 24
2 Bachelor Shkenca e Lëvizjes 150 0
qiriazi-2

Apliko tani në Raundin 2 dhe përfito 10% zbritje në tarifën e studimit !

Universiteti Politeknik i Tiranes

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Inxhinieri Materiale 70 50
2 Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatike 50 10
3 Bachelor Inxhinieri Elektrike – Energjitikë 70 14
4 Bachelor Inxhinieri Fizike 70 53
5 Bachelor Inxhinieri Elektronike 100 12
6 PIND Arkitekturë profili Urbanist 40 0
7 Bachelor Inxhinieri Matematike 70 45
8 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni 100 24
9 Bachelor Inxhinieri Mjedisi 70 17
10 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minerare 50 31
11 Bachelor Inxhinieri e Naftes dhe Gazi 50 22
12 Bachelor Inxhinieri Gjeodezi 50 9
13 Bachelor Inxhinieri Gjeomjedis 50 26
14 Bachelor Inxhinieri Gjeologjike 50 31
15 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi 150 12
16 Bachelor Inxhinieri Mekanike 145 13
17 Bachelor Inxhinieri Hidroteknikë 70 9
18 Bachelor Inxhinieri Informatike 100 7
19 Bachelor Inxhinieri Tekstili dhe Mode 70 23
20 Bachelor Inxhinieri Ekonomike 85 41
21 PIND Arkitekturë profili Arkitekt 95 0
22 Bachelor Arkitekturë Interieri dhe Dizajn 30 0
23 Bachelor Inxhinieri Mekatronike 70 12
24 Bachelor Inxhinieri Elektrike – Automatizimi i Industrisë 70 4
Universiteti i Gjirokastres
Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Matematikë Informatike 15 14
2 Turizëm 20 16
3 Biologji Kimi 20 18
4 Infermieri Mami 20 17
5 Edukatore për Zhvillimin e Femijërisë së Hershme 0-3 vjeç (2-vjeçar) 40 14
6 Ndihmës ekonomist (2-vjeçar) 40 32
7 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 20 19
8 Asistent Menaxher në Shërbimet Turistike (2-vjeçar) 40 33
9 Udhërrëfyes turistik (2-vjeçar) 30 24
10 Gjuhë Angleze 30 27
11 Kontabilitet Financë 60 40
12 Histori Gjeografi 20 18
13 Asistent administrativ (2-vjeçar) 40 29
14 Mesuesi per Arsimin Fillor (kl. I-VI) 20 18
15 Teknologji Informacioni 20 16
16 Administrim Publik 60 52
17 Infermieri e Përgjithshme 80 38
18 Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek 15 8
19 Program Profesional 2-Vjecar “Librar dhe Biblotekar” 40 38
20 Histori dhe Gjuhë Italiane 15 15
21 Fizikë dhe Teknologji Informacioni 10 10
22 Gjuhë Italiane 15 15
23 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 20 20
24 Matematikë Fizikë 4 4

 

Universiteti i Korces

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor në Matematikë Informatikë 35 28
2 Teknika të Prodhimit të Farave dhe Fidanëve (2-vjeçar) 35 28
3 Bachelor në Biologji Kimi 30 23
4 Bachelor në Gjuhë dhe Kulturë Frenge 20 18
5 Bachelor në Menaxhim 60 35
6 Asistent Menaxher (2-vjeçar) 45 9
7 Bachelor ne Informatike Biznesi 30 20
8 Bachelor ne Ekonomiks 30 25
9 Bachelor në Agroushqim 35 30
10 Bachelor në Gjuhë Letërsi 30 29
11 Bachelor në Teknologji Informacioni 35 16
12 Bachelor në Administrim dhe Politika Sociale 60 14
13 Bachelor në Mami 30 1
14 Bachelor në Gjuhë Angleze 45 34
15 Mbështetës Zyre për Komunikim Bibliotekë dhe Arkiv (2-vjeçar) 25 14
16 Bachelor në Administrim Biznesi në Marketing 30 22
17 Edukim për Foshnjërinë dhe Fëmijërinë e Hershme (2-vjeçar) 25 11
18 Bachelor ne Biznes dhe Tregti 30 27
19 Bachelor në Inxhinieri Agronomike 40 39
20 Bachelor në Histori Gjeografi 25 17
21 Menaxhim Veterinar (2-vjeçar) 35 21
22 Bachelor në Infermier i përgjithshëm 60 0
23 Bachelor në Menaxhim Agrobiznesi 30 26
24 Bachelor në Matematikë Fizikë 35 25
25 Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fillor 30 25
26 Bachelor në Financë Kontabilitet 71 9
27 Shërbim Social (2-vjeçar) 40 22
28 Menaxhim Biznesi Bujqësor (2-vjeçar) 35 19
29 Edukim Fizik dhe Sporte 30 9
30 Bachelor në Administrim Biznesi në Turizëm 30 24
31 Bachelor në Filozofi Sociologji 30 30
32 Bachelor në Mjekësi e Bimeve dhe Hortikulturë 20 20
33 Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor 25 25

Beder programet (3)

Universiteti i Vlores

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor Informatikë 30 25
2 Bachelor Ekonomiks 80 65
3 Infermieri e pergjithshme 190 5
4 Bachelor Kontabilitet 53 44
5 Bachelor Pedagogji e Specializuar 30 17
6 Bachelor Inxhinieri Elektrike 50 17
7 Bachelor në Drejtësi 220 123
8 Bachelor Administrim Biznesi 104 72
9 Bachelor Histori Gjeografi 50 45
10 Bachelor Navigacion 45 41
11 Bachelor Meaxhim Turizmi 50 38
12 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor 50 46
13 Bachelor Inxhinieri Mekanike 50 31
14 Infermieri Mami 90 0
15 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor 50 40
16 Bachelor Inxhinieri Navale 40 36
17 Bachelor Teknologji Informacioni 40 33
18 Bachelor Gjuhë Angleze 80 65
19 Bachelor Financë 135 89
20 Bachelor Shkenca Kompjuterike 40 18
21 Bachelor Biologji 53 46
22 Bachelor Matematikë 35 27
23 Bachelor Gjuhë Letërsi 50 44
24 Bachelor Marketing 50 46
25 Bachelor Kimi 20 20
26 Bachelor Fizikë 25 25
27 Bachelor Gjuhë Italiane 25 25

 

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Biologji Marine dhe Akuakulture 50 48
2 Bachelor Informatikë Biznesi 90 10
3 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Ushqimore 102 17
4 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Arkitekture Peizazhi 90 55
5 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë 60 51
6 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi 100 45
7 Program Profesional 2-Vjecar “Zooveterinari” 30 15
8 Agronomi 50 38
9 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizëm 50 47
10 Bachelor Financë Kontabilitet 120 5
11 Bachelor Menaxhim Turizmi Rural 90 27
12 Bachelor Perpunim Druri 30 25
13 Menaxhim Veterinar (2-vjeçar) 20 16
14 Bachelor Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit 85 29
15 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimësh 90 72
16 Program Profesional 2-Vjecar “Kopshtari” 30 20
17 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi 120 15
18 Bachelor Inxhinieri Perpunim Druri profili: Dizajn I Mobiljeve dhe Interierit 55 42
19 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari Enologji 80 76
20 Bachelor Ekonomiks i Aplikuar 90 3
21 Bachelor ne Shkenca Mjedisore profili: Menaxhimi i Burimeve Natyrore 90 62
22 Bachelor Mbarështim Pyjesh 52 48
23 Mjekesi Veterniare (PIND) 80 12
24 Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale 50 42
25 Bachelor Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural 90 2

 

Universiteti i Shkodres

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Gjuhë – Letërsi 50 42
2 Gjuhë Gjermane 40 33
3 Informatikë 60 39
4 Turizëm 80 42
5 Pikturë e grafikë 25 15
6 Infermieri (Mami) 70 1
7 Gjeografi 50 46
8 Gjuhë Angleze 60 32
9 Punë Sociale 60 10
10 Administrim – Biznes 100 29
11 Matematikë 40 25
12 Gazetari dhe Komunikim 43 33
13 Gjuhë Frënge 38 36
14 Edukim Fizik dhe Sporte 70 17
15 Financë – Kontabilitet 110 22
16 Pedagogji muzikore 25 15
17 Infermieri (Fizioterapi) 40 2
18 Mësuesi për Arsimin Fillor 50 41
19 Biologji – Kimi 40 34
20 Histori 40 37
21 Drejtësi 300 185
22 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 50 42
23 Infermieri e Përgjithshme 80 0
24 Gjuhë Italiane 38 36
25 Psikologji 50 35
26 Fizikë 25 25

 

Universiteti i Mjeksise

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Bachelor në Shëndet Publik 20 12
2 Teknikë Dentare 35 10
3 Bachelor në Fizioterapi 45 21
4 Higjenist Dentar 70 8
5 Farmaci 100 7
6 Bachelor në Logopedi 25 17
7 Bachelor në Mami 35 0
8 Bachelor në Teknike Laboratori 45 25
9 Stomatologji 100 2
10 Bachelor në Teknike Imazherie 45 25
11 Bachelor në Infermieri e Përgjithshme 260 6
12 Mjekësi 260 0
Universiteti i Arteve
Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Koreografi 10 3
2 Violonçel 4 3
3 Korno 3 1
4 Dirizhim 3 2
5 Regji Filmi TV 7 1
6 Trombë 6 4
7 Kontrabas 4 3
8 Kanto 20 3
9 Klarinetë 6 3
10 Muzikologji 3 0
11 Pikturë 50 0
12 Fagot 3 2
13 Piano 12 4
14 Regji 8 0
15 Trombonë 3 2
16 Flaut 6 0
17 Skenografi -Kostumografi 10 5
18 Violë 5 3
19 Oboe 3 2
20 Kompozicion 4 1
21 Kitarë 8 4
22 Skulpturë 20 6
23 Violinë 11 1
24 Aktrim 10 0
25 Pedagogji Muzikore 15 0
26 Bastubë 1 1
27 Fizarmonikë Klasike 4 4

 

Universiteti i Elbasanit

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Logjistikë (2-vjeçar) 80 48
2 Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 70 63
3 Imazheri 100 48
4 Histori dhe Gjeografi 50 48
5 Matematikë – Fizikë 50 45
6 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 55 50
7 Infermieri Mami 130 3
8 Filozofi – Sociologji 39 38
9 Informatikë Ekonomike 115 90
10 Program Profesional 2-Vjecar “Operator Turistik në Gjuhë Gjermane” 50 38
11 Teknologjitë e Informacionit 110 68
12 Fizioterapi 100 33
13 Administrim – Biznes 115 85
14 Shkencat Juridike në Biznes 70 60
15 Gazetari dhe Gjuhë Angleze 55 36
16 Edukator për fëmijët 0-3 vjeç (2-vjeçar) 55 20
17 Financë – Kontabilitet 115 66
18 Edukim Qytetar 39 38
19 Mekatronikë (2-vjeçar) 80 39
20 Shkencat Juridike në Sektorin Publik 70 45
21 Biologji – Kimi 50 44
22 Psikologji 27 22
23 Ekonomi Turizmi 70 64
24 Teknik Laboratori 100 35
25 Teknologji Laboratori (2-vjeçar) 100 32
26 Gjuhë Gjermane 25 23
27 Edukim Fizik dhe Sporte 70 12
28 Gjuhë Angleze 85 70
29 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 55 43
30 Infermieri e Përgjithshme 200 1
31 Mësuesi për Arsimin Fillor kl. I-VI 55 45
32 Gazetari 40 33
33 Ekonomia dhe e Drejta 115 98
34 Punonjës Social 75 39
35 Gjuhë Shqipe dhe Frënge 25 22
36 Sekretar I Specializuar dhe Administrativ (2-vjeçar) 55 37
37 Program Profesional 2-Vjecar “Teknik Mjedisi” 100 65
38 Logopedi 80 56
39 Histori dhe Gjuhë Gjermane 25 25
40 Fizikë Kompjuterike 30 30
41 Gjuhë Frënge 28 28
42 Matematikë – Informatike 50 50
43 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 25 25
44 Gjuhë Italiane 28 28
45 Gjuhe Shqipe dhe Rome 18 18

 

Universiteti Qiriazi

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Program Profesional Teknologji Ushqimore (2-vjeçar) 104 99
2 Bachelor Menaxhim Biznesi 71 70
3 Bachelor Financë 52 51
4 Program Profesional 2-Vjecar “Hoteleri Turizëm.” 139 131
5 Bachelor E Drejtë Biznesi 172 170
6 Program Profesional Teknologji Informacioni (2-vjeçar) 84 81
7 Program Profesional Kujdes Shëndetësor dhe Social (2-vjeçar) 0 0

 

Universiteti Beder

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Kuotat e lira
1 Drejtësi 55 35
2 Bachelor Në Gjuhë dhe Letërsi Angleze 50 41
3 Shkenca Kompjuterike 40 28
4 Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 40 37
5 Bachelor ne Marredhenie Publike dhe Komunikim Marketingu 40 27
6 Bachelor Shkenca Islame 20 13
7 Shkenca Komunikimi 40 34
8 Gjuhë dhe Letërsi Turke 0 0
9 Bachelor në Arsim Fillor 0 0
10 Bachelor Psikologji Keshillimi dhe Pedagogji 0 0

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Raundi i dytë, 1763 kuota në Universitetin e Tiranës për 6 fakultetet

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Sot nisi raundi i dytë i aplikimit në universitete për të gjithë maturantët që nuk arritën të fitonin apo nuk ishin të kënaqur me degën që përzgjodhën në raundin e parë. Burime nga universiteti i Tiranës zbardhin për “Gazeta Shqiptare” numrin e kuotave të lira në 6-të fakultetet e këtij institucioni arsimor si dhe në filialin e tij në Sarandë. Ndërkohë rektori i Universitetit të Mjekësisë, Arben Gjata bën me dije për GSH se në këtë universitet nuk ka më kuota të lira pasi janë plotësuar të gjitha në raundin e parë. “Në Universitetin e Mjekësisë nuk ka më kuota të lira, janë plotësuar gjatë aplikimeve në raundin e parë”,-thotë Gjata. ‘Gazeta Shqiptare’ zbardh sot edhe numrin e kuotave të lira për Universitetin Bujqësor të Tiranës për të 5-ta fakultetet. Përkatësisht studentët në raundin e dytë do të kenë mundësinë të aplikojnë për 1763 vende të lira ndërsa në universitetin Bujqësor për 822 kuota boshe. Ndërkohë 3 ditë më parë, ishte faza e fundit e raundit të parë për procesin e regjistrimeve në universitete për vitin e ri akademik 2019-2020.

Në fund të përfundimit të fazës 14 ditore të regjistrimeve të fituesve të raundit të parë, do të bëhen edhe verifikimet përkatëse në lidhje me numrin e kandidatëve të regjistruar në secilin program studimi të universiteteve publike, duke identifikuar kështu edhe vendet e mbetura bosh, kuota të cilat do të jenë pjesë e raundit të dytë të pranimeve që do të zhvillohet në mes të muajit shtator. Aplikimet për raundin e dytë do të zhvillohen sërish online me plotësimin e një tjetër formulari preferencash duke nisur nga data 19 shtator dhe për të përfunduar në 21 shtator. Në këtë raund do të aplikohet për vendet mbetura bosh nga mbyllja e regjistrimeve të listës së fituesve të fazës së pare, çka do të thotë se maturantët në këtë raund do të jenë më të kufizuar në përzgjedhjen e degëve më të preferuara. Në raundin e dytë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë ata maturantë që nuk kanë mundur të aplikojnë në raundin e parë dhe të gjithë ata që kanë aplikuar, por nuk janë shpallur fitues. Gjithashtu, në këtë raund mund të aplikojnë sërish të gjithë kandidatët që kanë kryer aplikimin, por nuk kanë arritur të regjistrohen si dhe ata që janë çregjistruar nga një program studimi. Kandidatët kanë të drejtë që të përzgjedhin deri në 10 preferenca me të cilat do të konkurrojnë për të fituar studimet e larta përgjatë vitit të ri akademik, qofshin këto degë të universiteteve publike, apo private. Vetëm kandidatët që janë pajisur me dokumentacionin ligjor, që fakton përfundimin e shkollës së mesme, që kanë mesatare të shkollës së mesme mbi notën 6,5, si dhe që plotësojnë kriteret e tjera shtesë që mund të kenë vendosur vetë universitetet për programet që ofrojnë.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Regjistrimi në universitet/ Sot mbyllet raundi i parë, rreth 15 mijë maturantë të regjistruar

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

E diela ka shënuar fundin e raundit të parë të regjistrimeve për të gjitha ata maturantë të cilët kërkojnë të nisin këtë vit studimet universitare. Sipas të dhënave zyrtare, numri total i maturantëve që u regjistruan në këtë fazë nëpër universitete është 15 mijë ndërkohë që mbetet një pjesë e konsiderueshme të cilët duan më shumë kohë për të zgjedhur përfundimisht programin e studimit.

Bëhet fjalë për një numër prej rreth 8 mijë maturantësh të cilët nuk kanë mundur të gjejnë hapësira në degët e duhura.  Kjo kategori do të ketë një mundësi tjetër duke nisur nga 15 shtatori, por zgjedhja duhet bërë me shumë kujdes, pasi zgjedhja e një programi që nuk ka vende të lira mund t’i penalizojë.

Ka qenë mjekësia dega më e kërkuar, ndërkohë që juridiku mbetet përsëri një ndër të parapëlqyerat e studentëve shqiptarë.

Formularin A2 e kanë plotësuar  në total rreth 25 mijë maturantë, aq sa parashikoi Ministria e Arsimit, ndërsa 7 mijë maturantë kanë aplikuar për të ndjekur studimet jashtë Shqipërisë.

/SCAN 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Zbardhet udhëzuesi/ Universitetet, si të siguroni një vend në raundin e parë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png
Ekselentët që kanë fituar deri në dhjetë degë, po bëjnë konsultimet e fundit mbi drejtimin që do të marrin në jetë, ndërsa të tjerë nxënës, gjithashtu shumë të mirë, gjenden mes hamendësimeve nëse me pikët që kanë dhe rendin në klasifikim a fitojnë dot degën e preferuar deri në fund të këtij raundi regjistrimesh.

 

Më me fat janë ata që duken afër fitores dhe që me padurim presin kalimin e 48 orëve në vijim për të parë nëse dega e preferuar do të ngjyroset me të gjelbër. Në ndihmë të tyre, por dhe të rinjve që iu duhet të presin më gjatë, rrjeti akademik shqiptar që menaxhon portalin u-albania, ka hartuar një manual udhëzues.

KËNDI I MATURANTIT

Me këtë emër logohet në këndin personal të çdo kandidati, përmes së cilës çdokush monitoron vijimësinë e garës për të siguruar një vend në universitet. Që kjo të rezultojë e suksesshme, aplikanti duhet të dijë ta menaxhojë atë, duke njohur më parë “kodet” e portalit. E gjelbra nënkupton që ai e ka fituar një degë dhe në rast se regjistrohet do të qëndrojë e tillë deri në fund të garës, ndërkohë që me ngjyrë gri do t’i shfaqen të gjithë të tjerat ku nuk do të mund të regjistrohet dot nëse i refuzon fillimisht.

Ngjyra e verdhë është sinjali pozitiv dhe i shumëpritur për çdokënd, pasi sinjalizon se në 48-orëshin e fazës së ardhshme, ka mundësinë të regjistrohet, ndërsa ngjyra e kuqe, ashtu si në semaforin e këmbësorëve, nënkupton një JO. Përveç domethënies, kandidati, përpara se të veprojë, duhet të dijë edhe ca rregulla. Nëse zgjedh të presë për të fituar një degë tjetër, e humbet të drejtën e regjistrimit te dega që aktualisht mund ta ketë shënjuar me të gjelbër (dhe që në fazën tjetër shënjohet me gri).

Në SCCAlbania ne kemi specialistët e duhur për përgatitje në Mininaturë, Maturë dhe Universitet!
📚📖👩‍💻👨‍💻
Eja dhe mëso më tepër mbi programin dhe specialistët tanë!
Kontakt: 0692744472
Mail: sccalbania@gmail.com

Ndaj, ekspertët e RASH këshillojnë të shihni me kujdes dy kolonat e fundit të tabelës së preferencave, të cilat përditësohen vazhdimisht. “Kuotat e lira në fazën e ardhshme” tregojnë vendet që lirohen në atë degë, ndërsa “klasifikimi në fazën e ardhshme” tregon renditjen në klasifikim.

“Në këtë rast, këshillojmë të monitoroni dy kolonat e fundit për secilën degë, në mënyrë që të shikoni se ku keni mundësinë të shpalleni fitues gjatë nënfazave vijuese. Nëse në një degë jeni pranë limitit të kuotave dhe ka pasur fitues që nuk janë regjistruar në atë program studimi, ajo degë do t’ju shfaqet me të verdhë”, thonë ekspertët e RASH.

Për ata që nuk gjejnë vend në universitet në shtatë fazat e këtij raundi, janë edhe dy raunde të tjera që do të zhvillohen përgjatë dy muajve në vijim dhe që synojnë ezaurimin e kuotave në universitetet publike dhe ato private.

DOKUMENTET PER REGJISTRIM

a. dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b. fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëftesës së pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar në QSHA;
c. deklaratën, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses se sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e
sekretarisë.
Sekretaritë mësimore mbajnë regjistër të veçantë për dorëzimin e dokumentacionit, datën dhe orën e dorëzimit, si dhe nënshkrimin e aplikantëve të regjistruar. Pas
nënshkrimit në regjistër, nga ana e sekretarisë mësimore, në prani të aplikantit kryhet regjistrimi online në portalin U2-Albania.
2-3 shtator Faza I
4-5 shtator Faza II
6-7 shtator Faza III
8-9 shtator Faza IV
10-11 shtator Faza V
12-13 shtator Faza VI
14-15 shtator Faza VII

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Regjistrimet në universitet, ndryshimet në listat e fituesve

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Nisin regjistrimet në universitet në 7 faza 48-orëshe. Si do të ndryshojnë listat e fituesve për maturantët që nuk janë shpallur fitues në një program studimi. Procesi i çregjistrimit dhe aplikimi në raundin e dytë

2 shtatori shënoi nisjen e fazës së parë të regjistrimeve në universitetet publike. Regjistrimet do të vazhdojnë edhe këtë të martë, për të gjithë maturantët të cilët janë shpallur fitues të degëve përkatëse. Ditën e djeshme fluksi ka qenë mjaft i lartë, kryesisht në universitetin Mjekësor të Tiranës, ku si fillim regjistrimi ka nisur me studentët e ekslenecës. Në programin e studimit të Mjekësisë së Përgjithshme 1/3 e kuotave janë plotësuar vetëm me këtë fazë aplikimesh. Ndërkohë mësohet se në total, numërohen mbi 2 mijë maturant të regjistruar për fazën e parë të aplikimeve deri dje. Procesi i regjistrimit do të zhvillohet në 7 faza 48-orëshe, pra renditja e listave fituesve të maturantëve do ndryshojë 7 herë. E gjithë kjo do të ndodhë në varësi të kuotave që do të mbeten bosh nga përfundimi i fazave të regjistrimit.

Kjo i jep shpresë maturantëve të cilët gjenden poshtë vijës së kuqe të kualifikimit për të nisur regjistrimin. Kështu, në momentin që maturanti vendos të regjistrohet në një nga degët ku ai është shpallur fitues, automatikisht lirohen kuotat e preferencave të tjera ku ai ka përzgjedhur, duke bërë të mundur që të ngjiten sipër vijës së kuqe maturantët të cilët nuk ishin fitues në listat e para. Ata maturantë të cilët nuk do të paraqiten brenda afatit kohor 48 orë, humbasin të drejtën për t’u regjistruar, duke pritur kështu raundin e dytë të aplikimeve. “Në rast se pas çdo faze konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Këto faza vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe përfundojnë në datën e përcaktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA-së dhe RASH-it, për çdo vit akademik”, sqaroi më herët udhëzimi i MASR-së.

 

Në SCCAlbania ne kemi specialistët e duhur për përgatitje në Mininaturë, Maturë dhe Universitet!
📚📖👩‍💻👨‍💻
Eja dhe mëso më tepër mbi programin dhe specialistët tanë!
Kontakt: 0692744472
Mail: sccalbania@gmail.com

Ndryshimet

Ndryshimi i listës fituese, gjendet online në portalin “U-albania”. Si fillim maturantët hapin faqen dhe më pas klikojnë në butonin “këndi i maturantit”, ku më pas do t’u kërkohet të vendosin numrin tuaj të identifikimit dhe më pas klikoni “afisho”.  Pasi të keni shtypur këtë buton do të shfaqet tabela me të gjitha preferencat e përzgjedhura nga ju për vijimin e garës së studimeve të larta përgjatë raundit të parë. Secila prej preferencave do të jetë e shënjuar me një ngjyrë të caktuar, e cila tregon mundësitë që keni për të qenë fitues, ose jo. Nëse preferenca juaj është e shënuar me ngjyrë të gjelbër, do të thotë që ju jeni përzgjedhur për këtë program studim, duke iu lindur e drejta të regjistroheni. Nëse me ngjyrë të gjelbër shfaqet më shumë se një program studimi, ju do të përzgjidhni preferencën tuaj brenda afatit kohor të përcaktuar nga Ministria e Arsimit më herët, që është 48 orë.

Nëse nuk bëni përzgjedhjen, ju e humbisni një nga këto programe studimi. Kështu, ju duhet të vendosini se në cilën prej tyre doni të ndiqni studimet e larta dhe brenda 48-orëve duhet të paraqiteni për të regjistrimin si fitues. Në këtë dritare do të jenë të shfaqur edhe preferencat që janë të listuara me ngjyrë të kuqe. Kjo tregon se ju nuk keni arritur te jeni fitues në këtë program studimi, por nga procesi i regjistrimeve, si dhe kuotat e mundshme të pranimit mund të ndodhë që të lirohen vende të cilat mund të krijojnë një shans për të qenë ju fitues. Për këtë arsye, duhet që të mbani në vëzhgim  herë ndryshimin e listës pas mbylljes së secilës fazë të regjistrimit të raundit të parë.  Një tjetër ngjyrë e cila do të të ketë mbuluar preferencën tuaj, do të mund të jetë edhe ngjyra e verdhë. Kjo tregon se ju jeni fitues, por procesin e regjistrimit mund ta kryeni vetëm në raundin pasardhës. E fundit ngjyrë, e cila do të mbulojë preferencat tuaja, është gri, e cila tregon se nuk keni arritur të fitoni këtë program studimi, që ju keni zgjedhur.

Procesi i çregjistrimit

Të gjithë ata maturantë të cilët nuk e pëlqejnë programin e studimit në të cilin janë shpallur fitues në raundin e parë, mund të kryejnë procesin e çregjistrimit, ku është përcaktuar data 16 shtator. Shanset për të fituar një tjetër degë mund të ndodhin vetëm nëse kryhet ky proces, në të kundërtën ata do të mbeten student të programit të parë, ose nëse nuk regjistrohen e humbasin këtë të drejtë.  Në këtë mënyrë çdo kandidat duhet të paraqesë një kërkesë për çregjistrim pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku dhe është regjistruar, duke tërhequr dokumentet e dorëzuara. Më pas duhet të plotësoni sërish formularin A2 në raundin e 2-të, për të hyrë në garë për studimet e larta në një tjetër degë të preferuar. ” Çregjistrimi kryhet në portalin U-Albania nga sekretaria mësimore e fakultetit. Sekretaritë mësimore, në përfundim të procesit të çregjistrimit të aplikantëve dhe dorëzimit të dokumentacionit, përcjellin në portalin U-Albania listën e aplikantëve të çregjistruar në format elektronik, brenda datës së përcaktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA-së dhe RASH-it”, thuhet në udhëzim.

Dokumentet

Për regjistrimin e programit të studimit në një nga universitet publike (mund ti dorëzoni personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar me prokurë nga ana juaj) duhet një dokumentacioni tillë: dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti). Në dosje mbahet vetëm fotokopja. Fotokopja e noterizuar e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave. Deklaratën të cilën e gjeni në udhëzimin e plotë, duhet ta printoni dhe plotësoni te sekretaritë e degës së studimit ku do të regjistroheni. Pas deklaratës së shkruar bëhet regjistrimi menjëherë në portalin U-Albania dhe firmoset nga sekretarja dhe aplikanti në dy fotokopje formulari i printuar nga sistemi, një prej të cilave i jepet aplikantit. Nëse nuk regjistroheni brenda afateve humbisni të drejtën e aplikimit në raundin e parë dhe keni të drejtë të aplikoni në raundin e dytë.

Aplikimet

Raundi i dytë i aplikimeve në universitet do të nisë në datat 19-21 shtator, ku aplikimi sërish do të bëhet online. Edhe në këtë raunde maturantët kanë të drejtë të zgjedhin 10 programe studimi. “Në periudhën 19 shtator-21 shtator 2019 do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 programe studimi, të gjithë maturantët/kandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin AI/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që: a) nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë; b) kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues;c) kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen; ç) janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë”, nënvizon urdhri. Sa i takon procedurave të aplikimit, si fillim ata duhet të çregjistrohen nga raundi i parë dhe të kryejnë pagesën. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave konfirmojnë pagesën e kryer brenda datës 17 shtator 2019, në portalin U- Albania.

Nëpërmjet një udhëzimi, ministria sqaron se maturantët kanë edhe të drejtën e animimit të rezultateve pas fazës së palikimve në tre raundet. Për raundin e parë, pavarësisht paraqitjes së ankesës, nëse janë shpallur fitues në një ose disa programe të tjera studimi, mund të vijojnë procedurat e regjistrimit. Nëse ankesa e tyre është pranuar, ata duhet të çregjistrohen nga programi i studimit (nëse janë regjistruar) dhe të regjistrohen në programin e studimit, në të cilin është pranuar ankimimi, në datën 16 shtator 2019. Në raundin e dytë, bëhet me dije se në datat 23- 26 shtator 2019 çdo aplikant duhet të shikojë në faqen e internetit të IAL-ve ose të paraqitet në sekretaritë mësimore të fakulteteve për të parë renditjen e listës së fituesve. Bazuar në urdhrin e nxjerrë, aplikantët kanë të drejtën e ankimimit në IAL, në datën 27 shtator 2019. IAL, pas përfundimit të afatit të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, përcjellin zyrtarisht në RASH, në datat 28 – 29 shtator 2019, vendimet lidhur me ankimimet e aplikantëve, si dhe 1 pasqyrojnë këto vendime, në format elektronik, brenda po kësaj date, në portalin U-Albania.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

 

Nis sot regjistrimi në universitete, lista e fituesve do ndryshojë çdo 48 orë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët në vend dhe kandidatët e tjerë që janë pjesë e listës së fituesve të fazës së parë të këtij raundi, duhet të tregohen të kujdesshëm me zbatimin e afateve të regjistrimit, pasi në të kundërt nuk mund të vijojnë studimet e larta edhe pse janë shpallur fitues në një program të caktuar. Sipas udhëzimeve të miratuara më herët nga dikasteret përgjegjëse të arsimit të lartë në vend, procesi i regjistrimit në raundin e parë do të zhvillohet në 7 faza 48-orëshe. Çka do të thotë se lista e fituesve të këtij raundi do të ndryshojë shtatë herë, kjo në varësi të kuotave që do të mbeten të paplotësuara nga përfundimi i çdo faze regjistrimi. Procesi i regjistrimit nis sot zyrtarisht për çdo universitet. Fituesit e fazës së parë duhet të paraqiten përgjatë këtyre 48 orëve për të kryer procesin e regjistrimit. Kandidatët që nuk e bëjnë këtë procedurë e humbasin të drejtën për të ndjekur studimet e larta në këtë degë, duke mos pasur më asnjë mundësi tjetër regjistrimi përgjatë këtij raundi të parë pranimesh. Për të orientuar maturantët në lidhje me ndryshimin e listës së fituesve, në portalin “U-albania”gjenden të detajuara edhe udhëzimet se si duhet të verifikoni çdo preferencë për të parë nëse jeni fitues apo jo.

Afatet e regjistrimit

Çdo kandidat duhet të paraqitet në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit ku është shpallur fitues. Regjistrimet për fituesit e raundit të parë fillojnë prej datës 2 shtator, e do të vijojnë deri në datën 15 shtator. Procesi i regjistrimit është i ndarë në 7 faza 48-orëshe. Në rastin e mosregjistrimit brenda 48 orëve, ju e humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program ku jeni përzgjedhur.


 

 


Si të shikoni ndryshimin e listës!

Ndryshimin e listës së fituesve mund ta shikoni çdo 48 orë online në portalin “U-albania”, www.ualbania.arsimi.gov.al. Pasi të hapni këtë faqe, duhet të klikoni në “këndin e maturantit”, dhe pasi të hapet faqja përkatëse duhet të vendosni numrin tuaj të identifikimit. Pas këtij veprimi do të shfaqet tabela me  të gjitha preferencat e përzgjedhura nga ju për vijimin e garës së studimeve të larta përgjatë raundit të parë. Secila prej preferencave do të jetë e shënjuar me një ngjyrë të caktuar, e cila tregon mundësitë që keni për të qenë fitues, ose jo. Kështu çdo preferencë që është shënuar me ngjyrë të gjelbër tregon që ju jeni fitues në këto programe studimi. Në këtë rast duhet të vendosini se në cilën prej tyre doni të ndiqni studimet e larta dhe brenda 48-orëve duhet të paraqiteni për të regjistrimin si fitues. Në të kundërt e humbisni degën e fituar, duke i dhënë kështu mundësinë një tjetër maturanti që të jetë fitues në fazën e dytë të regjistrimit që do të zhvillohet në 48 orët e ardhshme. Preferencat që janë të listuara me ngjyrë të kuqe tregojnë se nuk jeni fitues në këto programe studimi, por nga procesi i regjistrimeve, si dhe kuotat e mundshme të pranimit mund të ndodhë që të lirohen vende të cilat mund të krijojnë një shans për të qenë ju fitues. Ndaj këshillohet që të shikoni çdo herë ndryshimin e listës pas mbylljes së secilës fazë të regjistrimit të raundit të parë. Më tej sqarohet në rastet kur preferenca juaj shfaqet me ngjyrë të verdhë, kjo do të thotë se ju jeni fitues, por që procesin e regjistrimit mund ta kryeni vetëm në raundin pasardhës. Ndërsa preferencat e shënuara me gri tregojnë se ju nuk mund të jeni fitues në këto programe studimi.

Dosja e regjistrimit

Sikundër u theksua edhe më lart, për të bërë procesin e regjistrimit duhet të paraqiteni në sekretaritë mësimore të fakultetit që keni përzgjedhur për të dorëzuar dosjen e dokumenteve të kërkuara. Sipas ekspertëve të arsimit të lartë në dosjen e regjistrimit duhet që të përfshini: dokument identifikimi, kartë identiteti ose pasaportë ku në dosje mbahen vetëm kopjet e tyre, fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesën e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR, mandatin e pagesës së tarifës së regjistrimit, si dhe deklaratën, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të fakultetit përkatës dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

Procesi i çregjistrimit

Nëse jeni regjistruar ën një program studimi, por dëshironi që në raundin e dytë të fitoni një tjetër preferencë, ju mund të kryeni procesin e çregjistrimit në datën e përcaktuar. Vetëm në këto kushte dega e studimit mund të ndryshohet. Referuar afateve të përcaktuara, ju mund të çregjistroheni vetëm më datën 16 shtator. Për këtë çdo kandidat duhet të paraqesë një kërkesë për çregjistrim pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku dhe është regjistruar, duke tërhequr dokumentet e dorëzuara. Më pas duhet të plotësoni sërish formularin A2 në raundin e 2-të, për të hyrë në garë për studimet e larta në një tjetër degë të preferuar. Duhet të bëni kujdes, pasi nëse nuk çregjistroheni me 16 shtator, nuk mund ta ndryshoni më degën e studimit brenda këtij viti akademik.

Gara për raundin e dytë

Nëse nuk regjistroheni brenda afateve të përcaktuara, ju mund të garoni sërish për studimet e larta në raundin e dytë të pranimeve që do të zhvillohet në mesin e muajit shtator. Në këtë raund mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që nuk fituan dot në raundin e parë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online të raundit të parë dhe nuk janë shpallur fitues, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe kandidatët që janë çregjistruar në përfundim të raundit të parë me qëllim ndryshimin e degës së studimit duke hyrë sërish në garë me dhjetë preferenca të reja. Procedura e aplikimit do të jetë e njëjtë si ajo e raundit të parë. Vetëm maturantët që aplikojnë për herë të parë në këtë raund të dytë do të shlyejnë tarifën prej 2,000 lekësh për plotësimin e formularit të preferencave. Ndërsa kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë nuk do të shlyejnë më tarifë aplikimi. Ndryshe nga raundi i parë, fituesit e raundit të dytë do të regjistrohen në 5 faza 48-orëshe. Procedura e regjistrimit do të jetë po e njëjta. Edhe në këtë raund kandidati që nuk është i kënaqur me degën ku është shpallur fitues mund të bëjë çregjistrimin për të hyrë sërish në garë përgjatë aplikimeve të raundit të tretë.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Fituesit në IAL 2019

visitor counter

LISTAT E FITUESVE TË RAUNDI 1 SHPALLEN MË DATË: 30/08/2019

Në datat 2 deri 15 shtator 2019 (7 faza 48-orëshe; 02-03: 04-05: 06-07:08-09: 10-11; 12-13 dhe 14-15), të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejne procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore të IAL-ve, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.
Në rast se, pas çdo faze, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj mund të regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Këto faza vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe përfundojnë në datën 15 shtator 2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

LISTAT JOPËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit për çdo program studimi janë:

FILLUAN REGJISTRIMET.png


Fituesit në Fakultetin e Shkencave Pyjore, UBT
Fituesit në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, UBT
Fituesit te Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit, UBT
Fituesit te Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit, UBT
Fituesit te Universiteti i Elbasanit
Fituesit te Universiteti MESDHETAR I SHQIPËRISË

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png