December 1, 2023

Tezat e Maturës 2019

Më poshtë kemi publikuar testet e përdorura në MSH 2019, për lëndën e gjuhës së huaj, Gjuhën Shqipe, Matematikën dhe lëndët me zgjedhje për të dy sesionet.

Gjuha Angleze

Gjuha Frenge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Spanjolle

Gjuha Shqipe

Matematika

Biologjia

Ekonomia

Filozofi-Sociologji

Fizike

Gjeografi

Histori

Kimi

Qytetari-Psikologji

 

Shpërndajeni këtë faqe me shokët e klasës në Whatsapp ose në Facebook që të informohen. Klikoni tek ikonat:

icon-whatsapp-material-design-512facebook_circle_darkblue-512

 

 

%d bloggers like this: