December 1, 2023

Kuotat bosh per secilen lende ne Elbasan te shpallura zyrtarisht:

1- Gjuhe Shqipe dhe Letersi = 74
2- Gjuhe Shqipe dhe Frenge = 24
3- Histori-Gjeografi = 62
4- Histori dhe Gjuhe Gjermane = 18
5- Gjeografi dhe Gjuhe Italiane = 29
6- Gjuhe Angleze = 80
7- Gjuhe gjermane = 19
8- Gjuhe Frenge = 16
9- Gjuhe Italiane = 40
10- Gazetari = 56
11- Gazetari dhe Gjuhe Angleze = 50
12- Gjuhe Shqipe dhe Rome = 13
13- Biologji Kimi = 72
14- Matematike-Fizike = 63
15- Teknologjia e Informacionit = 98
16- Teknologji Laboratori (2-vjecare) = 34
17- Fizike Kompjuterike = 30
18- Matematike Informatike = 32
19- Infermieri e Pergjithshme = 102
20- Infermieri-Mami = 63
21- Fizioterapi = 93
22- Logopedi = 66
23- Imazheri = 81
24- Teknik Laboratori = 67
25- Mesuesi per Arsim Fillor = 89
26- Mesuesi per Arsim Parashkollor = 71
27- Edukim Qytetar = 59
28- Punonjes Social = 72
29- Filozofi-Sociologji = 37
30- Psikologji = 66
31- Edukim Fizik dhe Sporte = 0 vende bosh
32- Administrim-Biznes = 128
33- Finance-Kontabilitet = 74
34- Ekonomia dhe e Drejta = 99
35- Informatike Ekonomike = 71
36- Ekonomi Turizmi = 75
37- Administrim Biznesi dhe Inxhinieri = 72
38- Shkenca Juridike ne Biznes = 64
39- Shkenca Juridike ne Sektorin Publik = 62

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: