Kuotat bosh per secilen lende ne Elbasan te shpallura zyrtarisht:

1- Gjuhe Shqipe dhe Letersi = 74
2- Gjuhe Shqipe dhe Frenge = 24
3- Histori-Gjeografi = 62
4- Histori dhe Gjuhe Gjermane = 18
5- Gjeografi dhe Gjuhe Italiane = 29
6- Gjuhe Angleze = 80
7- Gjuhe gjermane = 19
8- Gjuhe Frenge = 16
9- Gjuhe Italiane = 40
10- Gazetari = 56
11- Gazetari dhe Gjuhe Angleze = 50
12- Gjuhe Shqipe dhe Rome = 13
13- Biologji Kimi = 72
14- Matematike-Fizike = 63
15- Teknologjia e Informacionit = 98
16- Teknologji Laboratori (2-vjecare) = 34
17- Fizike Kompjuterike = 30
18- Matematike Informatike = 32
19- Infermieri e Pergjithshme = 102
20- Infermieri-Mami = 63
21- Fizioterapi = 93
22- Logopedi = 66
23- Imazheri = 81
24- Teknik Laboratori = 67
25- Mesuesi per Arsim Fillor = 89
26- Mesuesi per Arsim Parashkollor = 71
27- Edukim Qytetar = 59
28- Punonjes Social = 72
29- Filozofi-Sociologji = 37
30- Psikologji = 66
31- Edukim Fizik dhe Sporte = 0 vende bosh
32- Administrim-Biznes = 128
33- Finance-Kontabilitet = 74
34- Ekonomia dhe e Drejta = 99
35- Informatike Ekonomike = 71
36- Ekonomi Turizmi = 75
37- Administrim Biznesi dhe Inxhinieri = 72
38- Shkenca Juridike ne Biznes = 64
39- Shkenca Juridike ne Sektorin Publik = 62

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.