Maturantë, meqë ka mbetur dhe 1 muaj nga zhvilllimi i provimeve të Maturës 2020, më poshtë kemi publikuar tezat e provimeve të maturës ndër vite të ndara sipas lëndëve, për të filluar parapërgatitjen:

⦁ Provimet e Matematikës – https://maturashteterore.com/provim…/provimet-e-matematikes/
⦁ Provimet e Letërsisë – https://maturashteterore.com/provimet…/provimet-e-letersise/
⦁ Provimet e Anglishtes – https://maturashteterore.com/…/tezat-e-anglishtes-2006-2016/
⦁ Provimet e Frëngjishtes – https://maturashteterore.com/…/teza-dhe-skema-vleresimi-te…/
⦁ Provimet e Kimisë – https://maturashteterore.com/…/tezat-e-kimise-nder-vite-20…/
⦁ Provimet e Fizikes – https://maturashteterore.com/…/tezat-e-fizikes-nga-viti-20…/
⦁ Provimet e Biologjisë – https://maturashteterore.com/…/tezat-e-biologjise-nga-viti…/
⦁ Provimet e Ekonomisë – https://maturashteterore.com/…/tezat-e-ekonomise-nga-viti-…/
⦁ Provimet e Historisë – https://maturashteterore.com/…/tezat-e-historise-nga-viti-…/
⦁ Provimet e Lëndëve të tjera – https://maturashteterore.com/provimet…/provimet-me-zgjedhje/
⦁ Provimet e Maturës 2019 – https://maturashteterore.com/tezat-e-matures-2019/

Na ndiqni në Instagram për të rejat e fundit: http://instagram.com/matura.shteterore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.