Akademi.al është  platformë online për mësimdhënie në shqip, e ofruar e gjitha falas . Në këtë platformë gjenden të gjitha mësimet për lëndët  Matematikë, Fizikë, Kimi, Biologji, T.I.K,  Gjuhë Shqipe, Dituri Natyre, Gjeografi , Histori  dhe klasa të dedikuara, për nxënësit nga mosha tre deri në tetëmbëdhjetë vjeç. Akademi. al bashkëpunon ngushtësisht me Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve dhe mban statusin si platforma e saj zyrtare për krijimin e klasave virtuale.

Platformë mësimore online për nxënës me klasa virtuale. Falas. (1).png

E krijuar në Gusht të vitit 2019, Akademi numëron mbi 2000 video mësimore, me synimin për tu shtuar në vazhdimësi, gjithmonë falas për nxënësit dhe mësuesit. Aksesi në shkollim dhe mësimnxënie cilësore është një e drejtë themelore.

UNICEF mbështet plotësisht platformën duke garantuar  që klasat virtuale do të vazhdojnë të qëndrojnë gjithmonë falas.

Matura Shtetërore meriton një vëmendje të veçantë dhe Akademi.al është kujdesur për këtë, duke i mundësuar çdo maturanti të ndjekë falas videot për të marrë konceptet themelore dhe dijet e nevojshme, me qëllim arritjen e rezultateve të dëshiruara në provimet shtetërore. Në ndihmë të maturantëve, Akademi.al po krijon 1000 video të reja mësimore, të cilat do të publikohen javën e ardhshme në RTSH dhe sigurisht në platformën online.

Për të ndjekur videot – mësimore falas, regjistrohuni këtu – https://www.akademi.al/

Annotation 2020-05-01 152552

4 thoughts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.