Më poshtë kemi publikuar testet e përdorura në MSH 2019, për lëndën e gjuhës së huaj, Gjuhën Shqipe, Matematikën dhe lëndët me zgjedhje për të dy sesionet.

Gjuha Angleze

Gjuha Frenge

Gjuha Gjermane

Gjuha Italiane

Gjuha Spanjolle

Gjuha Shqipe

Matematika

Biologjia

Ekonomia

Filozofi-Sociologji

Fizike

Gjeografi

Histori

Kimi

Qytetari-Psikologji

 

Shpërndajeni këtë faqe me shokët e klasës në Whatsapp ose në Facebook që të informohen. Klikoni tek ikonat:

icon-whatsapp-material-design-512facebook_circle_darkblue-512

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.