February 2, 2023

Shkarko udhëzimin zyrtar – Udhezues-per-dy-javet-e-pezullimit-te-mesimit_Mars-20201

Ndalohet kopjimi pa përmendur më parë burimin !

Në zbatim të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 26 të ligjit nr. 69/2012, datë 21.06.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të Urdhrit të MASR-së, nr. 591, datë 09.03.2020, “Për ndërprerjen e procesit mësimor në të gjitha institucionet arsimore publike dhe jopublike”, më poshtë jepen disa udhëzime në lidhje me mësimin në kushtet e shtëpisë.

 

 1. Qëllimi i mësimit në kushtet e shtëpisë

Mësimi në kushtet e shtëpisë ka për qëllim t’i mbajë nxënësit të angazhuar me përmbajtjen lëndore dhe përforcimin e njohurive të fituara deri tani për të mos u shkëputur nga procesi i të nxënit, deri në rifillimin e procesit mësimor të rregullt.

 

 1. DPAP, DRAP-të dhe ZVAP-të

 informojnë dhe shpërndajnë në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha shkollat çdo udhëzim dhe urdhër të MASR-së;

 • sqarojnë drejtuesit e shkollave për format e ndryshme të mësimit në kushtet e shtëpisë (WhatsApp, e-mail, platforma online, facebook, skype, video);
 • përshtatin mësimin në kushtet e shtëpisë në varësi të specifikave të zonës së tyre;
 • informojnë MASR-në lidhur me ecurinë e zhvillimit të mësimit në kushtet e shtëpisë.

 

 1. Drejtoritë e shkollave
 • shkëmbejnë informacione nga burime zyrtare për COVID-19 dhe të mos ndikohen nga emocionet negative që shkaktohen nga keqinformimi, pasiguria dhe paniku;
 • konsolidojnë formën dhe mënyrën e komunikimit në grup të mësuesit me nxënësit dhe prindërit e tyre (WhatsApp, e-mail, platforma online, facebook, skype, video);
 • hartojnë një plan pune (kalendar) ku përcaktojnë:
 • përmbajtjet mësimore që mësuesit do t’u rekomandojnë nxënësve (sipas specifikave të lëndëve), bazuar në programin mësimor dhe në planifikimin e periudhës;
 • orarin e komunikimit të secilit mësues me prindërit e nxënësve dhe nxënësit (e arsimit të mesëm të lartë);
 • publikojnë në web-in e shkollës përmbajtjet mësimore (video-selfie) të rekomanduara nga mësuesit, sipas temave mësimore;
 • informojnë ZVAP-në përkatëse lidhur me ecurinë e zhvillimit të mësimit në kushtet e shtëpisë.

 

 1. Mësuesi
 • komunikon rregullisht me nxënësit dhe prindërit e tyre dhe me drejtuesit e institucionit arsimor që nxënësit duhet të jenë të angazhuar për mësimet edhe në kushtet e shtëpisë;
 • zbaton planin e punës (kalendarin) të hartuar nga drejtoria e shkollës;
 • formën dhe mënyrën e komunikimit në grup me nxënësit dhe prindërit e tyre (WhatsApp, e-mail, platforma online, facebook, skype, video ) për komunikimin e përmbajtjeve/temave mësimore;
 • përcakton përmbajtje mësimore (video-selfie) që do t’u rekomandojnë nxënësve duke respektuar planin mësimor të lëndës së tyre për klasën përkatëse;
 • jep udhëzime në grupin e krijuar në lidhje me përvetësimin e përmbajtjes mësimore nëpërmjet mesazheve dhe videove të përgatitura prej tij;
 • u përgjigjet pyetjeve që i adresojnë nxënësit në lidhje me përmbajtjen/temat mësimore;
 • jep detyra, ushtrime, lexime plotësuese, kuizze etj. për përmbajtjen/temën mësimore përkatëse në varësi të specifikave të secilës lëndë;
 • bën kujdes të mos mbingarkojë nxënësit me përmbajtjen mësimore duke u fokusuar në njohuritë kryesore dhe përforcimin e njohurive të fituara deri tani;
 • informon drejtorinë e shkollës lidhur me ecurinë e zhvillimit të mësimit në kushtet e shtëpisë.

 

 1. Nxënësit
 • angazhohen për kryerjen e detyrave të dhëna nga mësuesit e tyre;
 • u adresojnë pyetje mësuesve të tyre për vështirësitë dhe paqartësitë që mund të kenë në lidhje me përmbajtjet/temat mësimore të rekomanduara;
 • ndjekin videot dhe mësime online të sugjeruara nga mësuesit e tyre;
 • mund të dërgojnë detyra/ushtrime/punime të ndryshme të kryera prej tyre gjatë periudhës së qëndrimit në shtëpi për të marrë komente nga mësuesi dhe nxënësit e tjerë.

 

 1. Prindërit
 • të jenë pjesë e grupeve të komunikimit me mësuesit sipas planit të përcaktuar nga drejtoria e shkollës;
 • të marrin çdo informacion që vjen nga drejtoria e shkollës dhe mësuesit përkatës;
 • të mbështesin fëmijën në mësimin në kushtet e shtëpisë duke lehtësuar marrjen e informacionit nga mësuesit.

 

 1. Maturantët

Qendra e Shërbimeve Arsimore ka publikuar në faqen e saj të internetit dy botime, të cilat i gjeni në linkun më poshtë:

https://maturashteterore.com/2020/03/10/mesimi-virtual-ministria-e-arsimit-udhezon-maturantet-punoni-me-keto-dy-libra-per-testet/

Ndalohet kopjimi pa përmendur më parë burimin !

Shpërndajeni këtë faqe me shokët e klasës në Whatsapp ose në Facebook që të informohen. Klikoni tek ikonat:

icon-whatsapp-material-design-512facebook_circle_darkblue-512

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Leave a Reply

%d bloggers like this: