Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Mësimet online në lëndën e Matematikës 12, mund ti shikoni në YOUTUBE të mundësuara nga platforma Akademi.al. Në Playlist-in e mëposhtëm do të gjeni video-leksione dhe ushtrime të zgjidhuara për kapitujt:

  1. Logaritmet
  2. Koeficenti këndor i vijës Derivati
  3. Ekuacioni i tangentes dhe pingules ndaj grafikut
  4. Integrali i pacaktuar
  5. Njehsimi I syprines me ndihme te integralit
  6. Grafiket e funksioneve
  7. Probabiliteti
  8. Ushtrime Matura shteterore

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

3 thoughts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.