Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Mësimet online në lëndën e Kimi 12, mund ti shikoni në YOUTUBE të mundësuara nga platforma Akademi.al. Në Playlist-in e mëposhtëm do të gjeni video-leksione dhe ushtrime të zgjidhuara për mësimet:

 • Acidet karboksilike Klasifikimi, emertimi
  Gatitja e acideve karboksilike
  Vetite e acideve karboksilike
  Ushtrime: Vetite e acideve karboksilike
  Ester
  Ushtrime: Ester
  Njesime stekemetrike Substanca kufizuese
  Numrat Kuantik
  Orbitalet atomike
  Shperndarja e elektroneve ne atom
  Ushtrime: Shperndarja e elektroneve ne atom Numrat kuantik
  Sistemi periodik
  Ndryshimi I energjis se jonizimit ne sistemin periodik
  Ndryshimi I rrezes atomike dhe rrezes jonike ne sistemin periodik
  Ushtrime: Rrezja atomike, jonike, energjia e jonizimit
  Ndryshimi I vetive te oksideve ne sistemin periodik
  Metalet e grupit IIA
  Lidhjet kimike Lidhjet bashkerenditese
  Formimi I lidhjeve kovalente Hibridizimi P1
  Formimi i lidhjeve kovalente Hibridizimi P2
 • Si te shkruajm strukturen e luisit per molekulat
  Ushtrime 1: Struktura e luisit
  Ushtrime 2: Struktura e luisit
  Forma gjeometrike e molekulave
  Shembuj te formave gjeometrike
  Polariteti I molekulave
  Forcat e bashkeveprimit ndermolekular
  Ushtrime: Forcat e bshkeveprimit ndermolekular
  Barazimet termike Nxehtesia specifike
  Sistemet kimike Puna mekanike
  Energjia e brendeshme e nje sistemi termokimik
  Ushtrime: Puna mekanike Energjia e brendeshme e sistemit
  Energjia Entalpia e formimit
  Ligji I hessit Rrjedhimet e ligjit te hessit
  Ushtrime: Rjedhimi I dyt ligji I hessit
  Ushtrime: Ligji I hesit Percatimi I entalpis se supstances
  Elementi galvanik
  Potenciali standart I elektrodave
  Ndikimi I perqendrimit ne potencialin e elektrodave
  Ushtrime: Elementi galvanikUshtrime 1: Ekuacioni I Nersit
  Ushtrime 2: Ekuacioni I Nersit
  Ushtrime: Njesimi I sasis se ngarkeses elektrike per …
  Matja e shpejtesise se reaksionit
  Ekuacioni I shpejtesise Rendi I reaksionit
  Ekuilibri kimik Ligji I ekuilibrit Konstantia e ekuilibrit
  Ushtrime 1: Konstantia e ekuilibrit
  Ushtrime 2: Konstantia e ekuilibrit
  Tretesira e nje substance te ngurte efekti I jonit te perbashket P1
  Tretesira e nje substance te ngurte efekti i jonit te perbashket P2
  Ushtrime: Tretesira e nje substance te ngurte
  Ushtrime: Njehsimi I produktit te tretshmerise
  Parashikimi I precipitatit te nje kripe
  Njehsimi I ph te tretesires se nje acidi te dobet
  Njehsimi I ph te tretesires se nje acidi dhe baze te foret
  Gatitja dhe vetite e benzenit
  Ligji I hollimit te tretesires Njehsimi I ph tretesir e dobet
  Tretesira tampone
  Njehsimi I ph ne reaksionet e asnjeanesimit
  Njehsimi I ph ne reaksionet e asnjeanesimit 2Arenet P1
  Arenet P2
  Aldeidet dhe ketonet
  Vetite e aldehideve dhe ketoneve
  Ushtrime 1: Aldehideve dhe ketoneve
  Ushtrime 2: Aldehideve dhe ketoneve
 • Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: