Bëjeni Share që të informoni shokët:

Share-512.png

Datat e Provimeve të Maturës Shtetërore 2020

1. Gjuhë e Huaj – 8 Qershor 2020
2. Gjuhë Shqipe – 11 Qershor 2020
3. Matematikë – 15 Qerhor 2020
4. Provimi me zgjedhje – 18 Qershor 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.