Shqiptarët zgjedhin për të studiuar Kolegjin Universitar Wisdom, ja pikat e forta të kësaj shkolle

Shkolla është investim në kohë për të rinjtë dhe në para për prindërit. Kemi menduar si për fëmijët tanë, cilësi të lartë dhe çmime te buta për ekonomitë familjare shqiptare.

Pse “WISDOM”? Kjo pyetje bëhet tani që regjistrimet vazhdojnë dhe gjithë stafi është vënë në shërbim të studentëve dhe familjeve të tyre për çdo pyetje që kanë.
Përgjigjia është : Qëndrueshmëria në treg!

Sepse kemi 11 vite që gëzojmë me sukses statusin e Kolegjit Universitar Wisdom dhe kemi 25 vite në fushën e arsimit profesional të gjuhëve të huaja, ku motoja mbetet `Le të na udhëheqë dituria!’

E ardhme e sigurtë!

Diplomat janë të akredituara nga  Agjensia e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë për çdo Program Studimi dhe në nivel institucional.

Punësimi është i sigurtë në profilin  e studimeve të përfunduara pranë nesh. Mund të takoni të diplomuarit tanë në zyrat ku kërkoni një shërbim të caktuar. Alumnit tanë janë aty, madje dhe si drejtues!

Mundësi aftësimi për gjuhën angleze e përfshirë në kurrikulën mësimore të Programeve të studimit në Kolegjin Universitar Wisdom.
Studentë të kënaqur!

Kosto e studimeve tek ne është e njëjtë me tarifën në kontratën  e studentit.

Një trajtim i veçantë është parashikuar nga Kolegji Universitar Wisdom për studentët në nevojë dhe ata me rezultate të larta, të cilët kanë mundësi për të përfituar bursë studimi.

Jetë e gjallëruar studentore dhe aktivitete jashtë auditorit.

Infrastruktura moderne të mësimdhënies dhe hapësira fizike të gjelbëruara për relaks dhe socializimin e të rinjve.

Kolegji Universitar “Wisdom” përfshin dy fakultete, Fakultetin e Drejtësisë dhe Fakutetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore, ku ofron:

Program Studimi dyvjeçar profesional i arsimit të lartë:
Asistent Ligjor
Agjent i pasurive të paluajtshme
Asistent Administrativ
Asistent Social

Bachelor në:
Drejtësi
Financë-Bankë
Menaxhim Biznesi
Psikologji

Master i Shkencave në:
E Drejtë Civile dhe Tregtare
E Drejtë Penale
Administrim Biznesi
Psikologji Shkollore dhe Edukimi

Mundësitë e shkollimit në fushën e arsimit të lartë janë të shumta, po ashtu janë edhe zgjedhjet që individi mund të bëjë sot për të marë diplomën e vlerave të merituara nga një profesorat i denjë. Megjithatë, këto mundësi kufizohen, në rast se dikush zgjedh të besojë tek vlerat e vërteta akademike dhe qëndrueshmëria ndër vite e një institucioni të arsimit të lartë, siç është Kolegji Universitar Wisdom, motoja e të cilit mbetet “Le të na udhëheqë dituria”!

Kontakt dhe informacion të detajuar në këtë nunër: 067602 2736.

I gjithë stafi në dispozicionin tuaj.

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: