Në datat 23 – 26 shtator 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale.

Brenda datës 26 shtator 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave nëportalin U-Albania.

Në datën 27 shtator 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania sipas programeve të studimit për cdo IAL.

Listat e fituesve të publikuara nga secili Universitet do t’i gjeni këtu – Fituesit në IAL -Raundi 2

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: