December 6, 2023

Fituesit në IAL 2019


visitor counter

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Kliko këtu — Fituesit në Universitete 2020 

Raundi i Tretë ka përfunduar 

Në datat 16 – 18 tetor 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. Brenda datës 18 tetor 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave në portalin U-Albania. Në datën 19 tetor 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania sipas programeve të studimit për çdo IAL.

LISTAT PËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit e Raundit të Tretë për çdo program studimi janë:

**Lista do të azhornohet vazhdimisht

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Copy of Getting Ready for a Night Out (1)


Raundi i Dytë ka përfunduar.

LISTAT PËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit e Raundit të Dytë për çdo program studimi janë:

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png


Raundi 1 ka përfunduar më datë 15 shtator 2019

LISTAT PËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit e Raundit të Parë për çdo program studimi janë:

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

%d