Fituesit në IAL 2019 – Raundi 2


visitor counter

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Raundi i Dytë 

Në datat 23 – 26 shtator 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që
të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. Brenda datës 26 shtator 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave në portalin U-Albania. Në datën 27 shtator 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania sipas programeve të studimit për cdo IAL.

LISTAT JOPËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit e Raundit të Dytë për çdo program studimi janë:

qiriazi-2

**Lista do të azhornohet vazhdimisht

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png


 

Raundi 1 ka përfunduar më datë 15 shtator 2019

LISTAT PËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit e Raundit të Parë për çdo program studimi janë:

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png