LISTAT E FITUESVE NUK JANË BËRË ENDE PUBLIKE NGA UNIVERSITETET.

Listat e fituesve shpallen më datë 31 Gusht 2020.