Nisin aplikimet në Universitet, Matura 2019

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Ditën e mërkurë 24 mijë maturantë nisin aplikimet për në universitet. Kreu i Rrjetit Akademik Shqiptar, Arjan Xhelaj thotë se edhe këtë vit maturantët kanë të drejtë të zgjedhin deri në 10 programe studimi.

Xhelaj: Kujdesi duhet të jetë në këto ditë që maturantët të mos nxitohen, të hyjnë në portal dhe ta rimendojnë mirë degën që kanë kërkuar dhe në ndryshim nga procesi i regjistrimit nuk mund të bësh më ç’regjistrim. Në momentin që ke konfirmuar preferencat që dëshiron nuk mund ta ndryshoh më atë.

Aplikimi kryhet online në portalin U-Albania dhe do të zgjasë 6 ditë.

Xhelaj: Nuk ka rëndësi fare se cilën hedh të parën appo të 2. Matuyranti hyn dhe logohet me ID e vet me matrikulin e gjimnazit. Pasi është loguar hapet portali ku i shfaqet nota, mesatarja që ta dijë se deri në çfarë niveli është sa i përket konkurueshmërisë në sistem. Pastaj zgjedh universitetin dhe me zgjedhjen e tij mund të zgjedhë degën. 

Kujdes duhet të tregohet me programet e mësuesisë mesatarja për të cilat është 7.5 ndërsa për mjekësinë mbi 8.5.

Xhelaj: Nuk është detyrimisht e thënë që duhet të zgjedhësh 10 degë. Nëse ke nota trë mira, e ke zgjedhur se çdo të studiosh mund të zgjedhës edhe 3-4 degë nuk ke pse bllokon të gjithë preferencat.

Nota mesatare që do të shërbejë si prag hyrës në universitet është 6.5 nga 6 vitin e kaluar, ndërsa për ata që nuk e kanë këtë mesatare mund të aplikojnë për programet profesionale.

Xhelaj: Janë programe shumë të mira të cilat me 120 kredite, pas 2 vitesh mund të jenë maturantët në tregun e punës. Ka degë teknike, degë të shkencave tekniko-mjekësore, infermieri ose masazhei dhe të tjera.

Me rezultatet e aplikimit maturantët do të njihen në fund të muajit gusht ndërsa faza e parë e regjistrimit nis më 2 shtator.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Kuotat e Universiteteve, 2019-2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universitetet Publike kanë publikuar kuotat bosh për të gjitha programet e studimit për vitin akademik 2019-2020

Shkarkojini këtu – kuota-2019-2020.

Nr. Dega Kuota

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

001 Histori 180

002 Gjeografi 180

003 Gjuhë- Letërsi 180

004 Gazetari 120

005 Arkeologji 100

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

006 Biologji 100

007 Bioteknologji 100

008 Matematikë 100

009 Fizikë 100

10 Informatikë 200

11 Kimi 100

12 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100

13 Kimi Industriale dhe Mjedisore 100

14 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100

15 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

16 Gjuhë Angleze 240

17 Gjuhë Frënge 120

18 Gjuhë Gjermane 120

19 Gjuhë Italiane 150

20 Gjuhë Greke 90

21 Gjuhë Turke 90

22 Gjuhë Ruse 80

23 Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhë -letërsi dhe qytetërim 90

24 Gjuhe Angleze 50

Fakulteti i Shkencave Sociale

25 Psikologji 110

26 Punë sociale 100

27 Filozofi 90

28 Sociologji 100

29 Shkenca Politike 100

30 Administrim dhe Politika Sociale 100

Fakulteti i Ekonomisë

31 Administrim – Biznes 460

32 Ekonomiks 110

33 Financë 460

34 Informatikë Ekonomike 250

35 Administrim – Biznes (Sarandë) 75

Fakulteti i Drejtësisë

36 Drejtësi 700

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

37 Mjekësi e Përgjithshme 260

38 Farmaci 100

39 Stomatologji 100

40 Infermieri e Përgjithshme 260

41 Mami 35

42 Teknikë e Lartë Laboratorike 45

43 Fizioterapi 45

44 Logopedi 25

45 Imazheri 45

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

46 Menaxhim Agrobiznesi 120

47 Ekonomi dhe Politikë Agrare 90

48 Financë-kontabilitet 120

49 Menaxhim i Turizmit Rural 90

50 Informatikë Biznesi 90

51 Ekonomiks i Aplikuar 90

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

52 Mbrojtje bimësh 120

53 Hortikulturë 120

54 Prodhim bimor 120

55 Zootekni dhe biznes blegtoral 120

56 Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 120

57 Agromjedis dhe ekologji 130

58 Inxhineri agrare – Agromekanizim 120

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

59 Teknologji Agroushqimore 102

60 Vreshtari-Enologji 104

Fakulteti i Shkencave Pyjore

61 Mbarështim Pyjesh 65

62 Përpunim Druri 60

Fakulteti Mjekësisë Veterinare

63 Mjekësi Veterinare 110

64 Menaxhim Veterinar (2vjeçar) 60

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Universiteti Politeknik i Tiranes

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

65 Inxhinieri Ndërtimi 150

66 Inxhinieri Hidroteknike 70

67 Inxhinieri Mjedisi 70

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

68 Arkitekturë (Arkitekt) 110

69 Arkitekturë (Urbanist) 55

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

70 Inxhinieri Gjeodezi 65

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

71 Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70

72 Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 70

73 Inxhinieri Mekatronike 70

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë

74 Inxhinieri Fizike 80

75 Inxhinieri Matematike 80

Fakulteti Inxhinierisë Mekanike

76 Inxhinieri Mekanike 80

77 Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70

78 Inxhinieri Materiale 55

79 Inxhinieri Ekonomike 85

Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave

80 Shkencat e Tokës 70

81 Inxhinieri Gjeoburimesh 100

82 Inxhinieri Gjeoinformatike 70

83 Inxhinieri Gjeomjedis 60

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

84 Inxhinieri Elektronike 120

85 Inxhinieri Informatike 120

86 Inxhinieri Telekomunikacioni 120

Universiteti ‘Fan S. Noli’, Korçë

Fakulteti i Edukimit

87 Gjuhë- Letersi 50

88 Gjuhë dhe Kulture Frënge 30

89 Gjuhë Angleze 65

90 Mësuesi për Arsimin Fillor 40

91 Mësuesi për Arsimin

Parashkollor 20

92 Histori-Gjeografi 50

Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

93 Filozofi-Sociologji 45

94 Matematikë-Fizikë 30

95 Matematikë-Informatikë 30

96 Biologji- Kimi 49

97 Teknologji Informacioni 49

98 Infermieri e përgjithshme 90

99 Mami (Infermier) 40

100 Administrim dhe Politika Sociale 60

Fakulteti i Ekonomise

101 Financë – Kontabilitet 100

102 Menaxhim 90

103 Administrim Biznesi në Marketing 80

104 Administrim Biznesi në Turizëm 80

Fakulteti i Bujqesise

105 Agroushqim 50

106 Agrobiznes 50

107 Inxhinieri Agronomike 60

108 Mjekesi e Bimeve dhe Hortikulture 40

Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani’ Elbasan

Fakulteti i Shkencave Humane

109 Gjuhë – Letërsi 90

110 Gjuhë – Letërsi shqipe dhe Frënge 35

111 Histori – Gjeografi 80

112 Histori dhe gjuhë gjermane 35

113 Gjeografi dhe gjuhë italiane 48

114 Gjuhë angleze 105

115 Gjuhë gjermane 35

116 Gjuhë frënge 35

117 Gjuhë italiane 58

118 Gazetari 58

119 Gazetari – Anglisht 58

120 Gjuhe Shqipe dhe Rome 15

Fakulteti i Shkencave te Natyres

121 Biologji-Kimi 90

122 Matematikë-Fizikë 70

123 Teknologjitë e informacionit 120

124 Teknologji laboratori (2vjeçar) 100

125 Fizikë kompjuterike 40

126 Matematikë Informatike 70

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

127 Infermieri e përgjithshme 200

128 Infermieri – Mami 130

129 Fizioterapi 110

130 Logopedi 80

131 Imazheri 100

132 Teknologji laboratori 100

Fakulteti i Shkencave te Edukimit

133 Mësuesi për Arsimin Fillor 89

134 Mesuesi per Arsimi Parashkollor 84

135 Edukim qytetar 50

136 Punonjës social 73

137 Filozofi-Sociologji 50

138 Psikologji 67

139 Edukim Fizik dhe Sporte 60

Fakulteti Ekonomik

140 Administrim-Biznes 115

141 Financë-Kontabilitet 115

142 Ekonomia dhe e drejta 115

143 Informatikë ekonomike 155

144 Ekonomi turizmi 70

145 Administrim biznesi dhe Inxhinieri 70

146 Shkenca Juridike në Biznes 70

147 Shkenca Juridike në Sektorin Publik 70

Universiteti ‘Eqrem Çabej’ Gjirokaster

Fakulteti i Shkencave te Natyres

148 Biologji – Kimi 60

149 Fizikë dhe Teknologji Informacioni 20

150 Matematikë – Fizikë 20

151 Matematikë – Informatikë 20

152 Teknologji Informacioni 35

153 Infermieri e Pergjithshme 80

154 Infermieri Mami 30

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

155 Histori -Gjeografi 35

156 Gjuhë – Letërsi Shqipe 35

157 Gjuhë Letërsi Angleze 40

158 Gjuhë Letërsi Italiane 15

159 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 15

160 Histori dhe Gjuhë Italiane 15

161 Mësuesi për Arsimin Fillor 40

162 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 40

163 Kontabilitet-Financë 60

164 Administrim – Publik 60

165 Ekonomi Turizmi 30

 

Untitled-3

Universiteti ‘Luigj Gurakuqi’, Shkodrës

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

166 Gjuhë – Letërsi 100

167 Gazetari dhe komunikim 73

168 Histori 85

169 Gjeografi 90

170 Matematikë 68

171 Fizikë 60

172 Informatikë 85

173 Biologji – Kimi 80

174 Infermieri e përgjithshme 120

175 Infermieri (Mami) 35

176 Infermieri (Fizioterapi) 35

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

177 Mësuesi Arsimi Fillor 60

178 Mësuesi arsimi parashkollor 60

179 Psikologji 60

180 Punë sociale 60

181 Edukim fizik dhe sporte 70

Fakulteti Ekonomik

182 Financë – Kontabilitet 120

183 Administrim – Biznes 120

184 Turizëm 100

Fakulteti Gjuhëve të Huaja

185 Gjuhë Angleze 70

186 Gjuhë Italiane 60

187 Gjuhë Gjermane 60

188 Gjuhë Frënge 40

Fakulteti i Drejtësisë

189 Drejtësi 300

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

190 Pikturë e grafikë 30

191 Pedagogji muzikore 30

 

.Univ. ‘Ismail Qemali’ Vlorë

Fakulteti i Shkencave Teknike

192 Matematikë 37

193 Fizikë 25

194 Shkenca Kompjuterike 60

195 Teknologji Informacioni 60

196 Informatikë 35

197 Inxhinieri Navale 40

198 Inxhinieri Mekanike 50

199 Navigacion 45

200 Kimi 30

201 Biologji 58

202 Inxhinieri Elektrike 50

Fakuleti i Ekonomise

203 Administrim Biznesi 144

204 Menaxhim Turizmi 75

205 Ekonomiks 82

206 Financë 186

207 Kontabilitet 70

208 Marketing 75

Fakulteti i Shkencave Humane

209 Mësuesi për Arsimin Fillor 60

210 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60

211 Pedagogji e Specializuar 30

212 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 90

213 Gjuhë Angleze 90

214 Gjuhë italiane 40

215 Histori – Gjeografi 70

216 Drejtësi 220

Fakulteti i Shëndetit Publik

217 Infermieri e përgjithshme 190

218 Infermier Mami 90

Universiteti ‘Aleksander Moisiu’ Durres

Fakulteti i Biznesit

219 Administrim Biznesi 80

220 Menaxhim – Marketing 80

221 Shkenca Ekonomike 95

222 Financë -Kontabilitet 106

223 Bankë Financë 106

224 Menaxhim Hotel Restorant 70

225 Menaxhim Turizëm Kulturor 70

226 Menaxhim Turizëm Arkeologjik 70

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

227 Drejtësi 200

228 Shkenca Politike 70

229 Administrim Publik 70

230 Politikë Ekonomike 70

231 Marrëdhënie me Publikun 70

232 Histori 70

Fakulteti i Studimeve Profesionale

233 Infermieri e Përgjithshme 129

234 Mami 51

235 Fizioterapi 48

236 Navigacion dhe Peshkim Detar 38

237 Teknikë Elektrike (2 vjeçar) 35

238 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar) 50

239 Asistencë Stomatologji (2 vjeçar) 44

240 Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar) 43

241 Menaxhim Transporti (2 vjeçar) 43

242 Asistencë Ligjore (2 vjeçar) 43

243 Asistencë Administrative (2 vjeçar) 40

244 Teknologji Automobilash (2 vjeçar) 42

245 Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar) 43

246 Informatikë Praktike (2 vjeçar) 40

Fakulteti i Edukimit

247 Gjuhë Angleze 70

248 Mësuesi për Arsim Fillor 70

249 Mësuesi për Arsim Parashkollor 55

250 Gjuhë Letërsi -Anglisht 80

251 Gjermanisht – Anglisht 50

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

252 Shkenca Kompjuterike 100

253 Sistemet e Informacionit 100

254 Teknologji Informacioni 100

255 Matematikë-Informatikë 100

256 Informatikë-Anglisht 65

257 Multimedia dhe Televizion Dixhital 40

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën

258 Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze) 28

259 Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze) 28

260 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në gjuhë angleze) 25

Fakulteti i Edukimit

261 Ekspert në Proceset e Formimit 60

262 Psikologji Sociologji 55

 

Universiteti i Arteve

263 Regji Filmi dhe Televizioni. 18

264 Aktrim 21

265 Regji 19

266 Skenografi – Kostumografi 21

267 Koreografi 21

Fakulteti i Arteve të Bukura

268 Pikturë 21

269 Skulpturë 22

270 Muzikologji

271 Kompozim

272 Dirizhim

273 Piano

274 Violinë

Fakulteti i Muzikës

275 Violonçel

276 Violë

277 Kitarë

278 Kontrabas

279 Flaut

280 Oboe

281 Klarinetë

282 Fagot

283 Korno

284 Trombë

285 Trombon

286 Bastubë

287 Kanto

288 Pedagogji Muzikore

289 Fizarmonikë Klasike

Universiteti i Sporteve të Tiranës

290 Shkencat e Lëvizjes 150

291 Fushat e Veprimtarisë Fizike,të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150

Akademia e Sigurisë

292 Rendin dhe Sigurinë Publike 150

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Aplikimi në universitete, maturantët duhet të aplikojnë në portalin U-albania

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pas mbarimit të provimeve të maturës, nxënësit duhet të ndjekin procedurën për regjistrimin në universitet, në një nga 10 degët e studimit që ata kanë përzgjedhur.

Për të ndjekur studimet në institucionet e arsimit të lartë, maturantët duhet të aplikojnë në portalin U-albania, por më parë duhet të kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 lekë në zyrat e Postës shqiptare nga data 27 qershor deri më 25 korrik.

Rezultatet gjatë tri viteve të gjimnazit dhe notat e 4 provimeve të maturës shtetërore janë kriteret kyçe për pranimin në universitet të maturantëve” .

Portali U-albania nuk do të pranoje aplikime nga maturantet, të cilët s’plotësojnë edhe kriterin e notës mesatare, që sipas vendimit të këshillit të ministrave është rritur nga 7 në 7.5 për mësuesinë, ndërsa nga  6 në 6.5 për programet e tjera të studimit. Pas përllogaritjes së pikëve për çdo konkurrent ,universitetet afishojnë në ambientet e tyre dhe faqet zyrtare listat e renditjes. Në datat 2 deri 15 shtator, kush është shpallur fitues paraqet në sekretaritë mësimore të fakulteteve dokumentacionin përkatës dhe regjistrohet. Nga ku bëhet zyrtarisht student.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Aplikimet në universitete/ Kushtet për të fituar në UT. Tre faktorët që përcaktojnë më të mirët, hiqet testimi për anglishten

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantëve, tashmë kandidatë për në universitete, iu kanë mbetur më pak se dy javë kohë për të menduar dhjetë degët preferenciale në IAL-të publike e private që do të listojnë në Formularin A2.

Mirëpo, përpara se të vendosin, duhet të konsultohen me kushtet që kanë vendosur këto të fundit për të përzgjedhur më të mirët. Gazeta sjell në kujtesë kriteret e pranimit të universitetit më të madh në vend, atij të Tiranës, që liston çdo vit mbi 20 mijë aplikime, duke bërë edhe një korrigjim në pranimet e reja për gjuhën e huaj. Ndryshe nga ç’ishte vendosur më herët, për anglishten nuk do të ketë provim shtesë, sipas burimeve të sigurta pranë dekanatit të këtij fakulteti.

 

Kushtet e pranimit në UT variojnë nga një fakultet në tjetrin, e shpesh edhe brenda departamenteve, por në vija të përgjithshme, rezultatet e gjimnazit, maturës dhe lëndëve formuese do të përcaktojnë fituesit.

Në tabelën brenda shkrimit pasqyrohet formula e përllogaritjes së pikëve në gjashtë fakultete, ku çdo i interesuar përmes rezultateve personale mund të kalkulojë pikët që grumbullon. Për të kuptuar nëse ka sadopak shanse për të qenë pjesë e degës që preferon, mund t’i krahasojë me pikët e fituesit të fundit nga viti i kaluar.

Kjo nuk është vendimtare për të, pasi çdo vit ndryshon kërkesë-oferta për një profil studimi, por nuk lejon që ai të djegë një preferencë në rast se nuk ka potencial për ta fituar atë. Kujtojmë që për të qenë në listën e fituesve nuk mjafton vetëm dëshira, por dhe merita. Ajo çka duhet të bëjnë aplikuesit është gjetja e të mesmes së artë. Në datën 31 korrik nis procesi i aplikimeve bazuar në një kalendar datash sipas rretheve (pritet të publikohet në faqen e QSHA-së).

Të rinjtë do të kenë gjashtë ditë afat për të aplikuar, deri më 5 gusht, ndërsa fituesit do të shpallen në fund të muajit. Ashtu si vitet e tjera, do të ketë tri raunde regjistrimesh, fillimisht me shtatë, pesë dhe tri faza 48- orëshe dhe në fund të secilës një ditë çregjistrimi për ata që ndërrojnë mendje. Zgjidhjen më të lehtë e kanë ekselentët, të cilët regjistrohen që në krye të herës në degën e preferuar, ndërsa të tjerët do të orvaten, shpesh edhe duke rrezikuar, drejt profilit që dëshirojnë.

ut.jpg

Maturantë dhe kandidatë për Universitet, duke ditur tashmë që data e aplikimeve për Universitet (RAUNDI 1) është 31 Korrik 2019, ne ju sygjerojmë disa programe studimi të preferuara nga maturantët dhe studentët e viteve të shkuara.
Universiteti Qiriazi me eksperiencë 12-vjeçare në arsimin e lartë ofron programe studimi të akredituara për vitin akademik 2019-2020:

Në ciklin e parë të studimeve Bachelor:
Fakulteti i Ekonomisë
1. Menaxhim Biznesi
2. Financë
Fakulteti i Drejtësisë
1. E Drejtë Biznesi
Gjithashtu ofron dhe programe studimi 2-vjeçare për maturantët dhe kandidatët me mesatare nën 6.5:
Teknologji Ushqimore
1. Teknologji të Produkteve Bimore
2. Teknologji të Produkteve Shtazore
3. Teknologji e Pijeve dhe Ujit
Teknologji Informacioni
1. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
2. Elektronikë
3. Web Design

Të gjithë Maturantët që regjistrohen në një nga Programet e Studimit gjatë Raundit të Parë, përfiton 10% zbritje në tarifën e studimit.

Për më tepër informacion kontaktoni: Universiteti Qiriazi
Email: sekretaria@qiriazi.edu.al
Web: www.qiriazi.edu.al

Fillo sot, të ndryshosh të ardhmen !
#universitetiqiriazi #fillosottendryshoshteardhen #qiriazi

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Raundi i Parë/ Procedurat e Aplikimit dhe Regjistrimit 2019-2020


free counter

RAUNDI I PARË I APLIKIMEVE 2019-2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

A. Si duhet që të aplikojmë? Procedurat që duhet të ndiqen

Në datat 31 korrik – 05 gusht 2019 do të kryhet aplikimi për studimet në IAL, nëpërmjet formularit online në portalin U-Albania. Aplikimi mund të bëhet kudo, mjafton të keni akses në internet.

Aplikimi kryet nga maturantë/kandidatë të cilët:
– Janë pajisur me dokumentacionin ligjor të perfundimit të arsimit të mesëm.
– Plotësojne kriterin e notës mesatare sipas VKM (nota 6.5 për të gjitha degët dhe 7.5 për degët e mësuesisë). Nëse keni notë mesatare më ulët se 6.5, iu sygjerojmë disa programe studimi 2-vjeçare —–> KLIKO KËTU
– Plotësojnë kriteret e përcaktuara nga Universitetet
– Nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi, me përjashtim të nxënësve dhe studentëve të shkëlqyer.

Maturantët/kandidatët përpara aplikimit duhet të paguajnë tarifën prej 2000 (dymije) lekë (të reja) në zyrat e Postës ose në Bankat e Nivelit të dytë brenda datave 27 Qershor – 25 Korrik 2019, nëpërmjet faturës që e shkarkojnë në portalin U-Albania. Mandatin duhet ta dorëzoni në shkollë.
Duhet të zgjidhni deri në 10 (dhjetë) programe studimi përfshirë këtu programet në universitetet publike ose jopublike.
Nëse nuk e plotesoni kushtin e notës mesatare sipas VKM, aplikimi juaj nuk do te pranohet.

B. Ku mund ti shoh rezultatet?
Më datë 10 gusht 2019 të gjitha IAL-të që zhvillojne konkurse/testime pranimi do të afishojnë në mjediset e tyre dhe faqet zyrtare elektronike listat e maturantëve dhe në periudhën 11-23 gusht 2019 do të zhvillohen konkurset e pranimit.
Të gjitha IAL-të edhe ato që zhvillojne konkurse/testime, pas llogaritjes së pikëve për cdo konkurent, afishon në mjediset publike dhe faqet zyrtare listën e fituesve, ku me fituesit të fundit vendoset vija e kuqe.

Brenda datave 26 – 29 gusht 2019, të gjitha IAL-të duke përfshirë edhe ato që zhvillojnë konkurse/testime do të afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve duke përdorur vetëm ID. Gjithashtu do të ngarkohet një kopje elektronike e tyre në portalin U-Albania.

C. Si të regjistrohem?
Në datat 2 gusht deri në 15 shtator 2019, të gjithë aplikantët të cilët janë shpallur fitues në Raundin e parë mund të kryejnë procesin e regjistrimit me dokumentacionin në sekretaritë mësimore të IAL-ve në programet e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet, nga ora 8:00 deri në orën 16:30.
Periudha 2 gusht deri në 15 shtator 2019 është e ndarë në 7 faza 48 orëshe.
Kur aplikanti shpallet fitues, ai duhet të regjistrohet brenda 48 orëve nga momenti kur është shpallur fitues. Nëse nuk regjistrohet brenda ketij afati, ai e humbet të drejtën e regjistrimit në atë fazë.
Këto faza zhvillohen deri në plotësimin e kuotave në datën 15 shtator 2019. Nëse ngelen kuota bosh, për to do të konkurohet në fazat në vijim pas raundit të parë.
Për ndjekjen e procedurave të 7 fazave 48 orëshe, do të publikohen udhëzime në faqet e Ministrisë së Arsimit dhe U-Albania.
Aplikantët fitues duhet të regjistrohen vetëm në një program studimi përvec nxënësve dhe studentëve të shkëqlyer.
Për regjistrim (mund ti dorëzoni personalisht ose nëpermjet një përfaqësuesi të autorizuar me prokurë nga ana juaj) duhet ky dokumentacion:
– dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti). Në dosje mbahet vetëm fotokopja.
– fotokopja e noterizuar e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave.
– deklaratën të cilen e gjeni në udhezimin e plotë, duhet ta printoni dhe plotësoni te sekretaritë e degës së studimit ku do të regjistroheni.
Pas deklaratës së shkruar bëhet regjistrimi menjëherë në portalin U-Albania dhe firmoset nga sekretarja dhe aplikanti në dy fotokopje formulari i printuar nga sistemi, një prej të cilave i jepet aplikantit.
Nesë nuk regjistroheni brenda afateve humbsni të drejtën e aplikimit në raundin e parë dhe keni të drejtë të aplikoni në raundin e dytë.

D. Si të ç’regjistrohem?
Pasi keni bërë regjsitrimin, keni të drejtë të cregjistroheni vetëm në datën 16 Shtator 2019. Duhet të paraqisni një kërkesë pranë sekretarisë mësimore ku keni bërë regjistrimin duke tërhequr dokumentat e dorëzuara.
Nëse ky veprim nuk kryhet brenda datës së dhënë, kandidati nuk ka të drejtë të ndryshojë programin e studimit për këtë vit akademik.

E. Si mund të paraqes një ankesë?
Aplikantet kanë të drejtën e ankimimit në IAL në datat 26 – 29 Gusht 2019. Brenda 24 orëve nga paraqitja e ankesës, IAL shpreh vendimin lidhur me ankesën.
Brenda datave 31 – 1 Gusht 2019 IAL-te shpallin vendimet ne forme elektronike ne U-Albania.
Aplikantët, pavarësisht paraqitjes së ankesës, nëse janë shpallur fitues mund të vijojnë procedurat e aplikimit. Nëse ankesa është pranuar duhet të cregjistrohen dhe të regjistrohen në programin e studimit në te cilin është pranuar ankimi, vetëm me datë 16 shtator 2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Procedurat për Aplikimet në Universitete 2019-2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Urdhri/ Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet Bachelor dhe Master në universitete. Raundet e aplikimit dhe ankimimi i rezultateve. 7 fazat për zgjedhjen e degës dhe pagesat për secilin raund

Qendra e Shërbimeve Arsimore ka publikuar urdhrin në lidhje me datat e aplikimit të maturantëve nëpër universitete. Në bazë të këtij urdhri mësohen procedurat që do të ndjekin maturantët për t’u regjistruar në universitet. Po ashtu sqarohen edhe raundet e aplikimit si dhe procesi i çregjistrimit nga një raund në tjetrin, për të rritur mundësit e shpalljes fitues në një nga 10 programet e studimit. Më tej sqarohen edhe pagesat për çdo raund aplikim. Në raundin e parë të aplikimit, bëhet me dije se maturantët duhet të paguajnë një vlerë prej 2000 lekësh nga datat 27 qershor deri më 25 korrik. “Maturantët/kandidatët, përpara aplikimit për zgjedhjen e preferencave në portalin e aplikimit universitar, kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo në bankat e nivelit të dytë, nëpërmjet faturës për arkëtim, të cilën e shkarkojnë në portalin U-Albania. Pagesa kryhet në periudhën 27 qershor deri 25 korrik. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave konfirmojnë pagesën e kryer brenda datës 26 korrik 2019, në portalin U-Albania”, thuhet në këtë urdhër.

Procedura e aplikimit

Sa i takon proceduarve të aplikimit për këtë raund, thuhet se pas pagesës së tarifës, maturantët mund të aplikojnë në portalin U-Albania nëpërmjet formularit online të aplikimit. Në datat 2 deri 15 shtator 2019 (7 faza 48-orëshe; 02-03; 04-05; 06-07; 08-09; 10-11; 12-13 dhe 14-15), të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore të IAL-ve, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet”, sqaron urdhri. Më tej shton se në datën 10 gusht 2019, të gjitha IAL të zhvillojnë konkurse/testime pranimi, afishojnë në mjediset e tyre dhe në faqet zyrtare elektronike përkatëse, listat e aplikantëve. Në periudhën 12-23 gusht 2019 do të zhvillohen konkurset e pranimit”, sqaron urdhri.

Raundi i dytë

Raundi i dytë i aplikimeve do të nis në datat 19-21 shtator, ku aplikimi sërish do të bëhet online. Edhe në këtë raunde maturantët kanë të drejtë të zgjedhin 10 programe studimi. “Në periudhën 19 shtator-21 shtator 2019 do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 programe studimi, të gjithë maturantët/kandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin AI/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që: a) nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë; b) kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues;c) kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen; ç) janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë”, nënvizon urdhri. Sa i takon procedurave të aplikimit, si fillim ata duhet të çregjistrohen nga raundi i parë dhe të kryejnë pagesën. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave konfirmojnë pagesën e kryer brenda datës 17 shtator 2019, në portalin U- Albania

Raundi i tretë

Në raundin e tretë të aplikimit maturantët si fillim duhet të bëjnë çregjistrimin në të dyja raundet e para, më pas të kryejnë pagesën sipas udhëzimit të dhënë. Periudha e aplikimit për këtë raund është përcaktuar në datat 12 tetor -14 tetor të vitit 2019. “Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 programe studimi, të gjithë maturantët/kandidatët që kanë plotësuar formularin Al/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që: a)nuk kanë arritur të regjistrohen në raundin e parë ose të dytë; b) kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë ose të dytë dhe nuk janë shpallur fitues; c) kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë ose të dytë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen; ç) janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të pare ose të dytë. Maturantët që nuk kanë aplikuar në raundin e parë ose të dytë, përpara aplikimit për zgjedhjen e preferencave në portalin e aplikimit universitar, kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 (dymijë) lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo në bankat e nivelit të dytë, nëpërmjet faturës për arkëtim, të cilën e shkarkojnë në portalin U-Albania”, sqaron maturantët ky urdhër. Brenda datës 08 nëntor 2019, RASH përcjellë në QSHA, në format elektronik dhe hardcopy, regjistrimet përfundimtare të tri raundeve.

Ankimimi i rezultateve, si kryhet procedura

Qendra e Shërbimeve Arsimore, nëpërmjet një urdhri, sqaron maturantët se pas fazës së aplikimit në tre raunde, ata kanë të drejtën të ankimojnë përzgjedhjen e tyre. Në këtë mënyrë mësohet se aplikantët, për raundin e parë, pavarësisht paraqitjes së ankesës, nëse janë shpallur fitues në një ose disa programe të tjera studimi, mund të vijojnë procedurat e regjistrimit. Nëse ankesa e tyre është pranuar, ata duhet të çregjistrohen nga programi i studimit (nëse janë regjistruar) dhe të regjistrohen në programin e studimit, në të cilin është pranuar ankimimi, në datën 16 shtator 2019. Në raundin e dytë, bëhet me dije se në datat 23- 26 shtator 2019 çdo aplikant duhet të shikojë në faqen e internetit të IAL-ve ose të paraqitet në sekretaritë mësimore të fakulteteve për të parë renditjen e listës së fituesve. Bazuar në urdhrin e nxjerrë, aplikantët kanë të drejtën e ankimimit në IAL, në datën 27 shtator 2019. IAL, pas përfundimit të afatit të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, përcjellin zyrtarisht në RASH, në datat 28 – 29 shtator 2019, vendimet lidhur me ankimimet e aplikantëve, si dhe 1 pasqyrojnë këto vendime, në format elektronik, brenda po kësaj date, në portalin U-Albania.

“Për arsimin e lartë dhe shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë’”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 295, datë 10.05.2019, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020” dhe të udhëzimit nr.5, datë 15.05.2019, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë’’,urdhëroj:1. Miratimin e kalendarit “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2019-2020” Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri Qendra e Shërbimeve Arsimore, Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar, Drejtoritë Rajonale dhe Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar dhe IAL publike dhe jopublike”.

Shkarkoni njoftimin zyrtar – Kalendari_per_procedurat_e_aplikimit_dhe_regjistrimit_ne_IAl_per_vitin_akademik_2019_2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Notat e Provimeve me Zgjedhje, Matura 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Notat e Provimeve me Zgjedhje, Matura 2019

LISTA E PLOTË E NOTAVE 

Notat i gjeni këtu – Rezultate_z_msh2019


Maturantë dhe kandidatë për Universitet, duke ditur tashmë që data e aplikimeve për Universitet (RAUNDI 1) është 31 Korrik 2019, ne ju sygjerojmë disa programe studimi të preferuara nga maturantët dhe studentët e viteve të shkuara.
Universiteti Qiriazi me eksperiencë 12-vjeçare në arsimin e lartë ofron programe studimi të akredituara për vitin akademik 2019-2020:

Në ciklin e parë të studimeve Bachelor:
Fakulteti i Ekonomisë
1. Menaxhim Biznesi
2. Financë
Fakulteti i Drejtësisë
1. E Drejtë Biznesi
Gjithashtu ofron dhe programe studimi 2-vjeçare për maturantët dhe kandidatët me mesatare nën 6.5:
Teknologji Ushqimore
1. Teknologji të Produkteve Bimore
2. Teknologji të Produkteve Shtazore
3. Teknologji e Pijeve dhe Ujit
Teknologji Informacioni
1. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
2. Elektronikë
3. Web Design

Të gjithë Maturantët që regjistrohen në një nga Programet e Studimit gjatë Raundit të Parë, përfiton 10% zbritje në tarifën e studimit.

Për më tepër informacion kontaktoni: Universiteti Qiriazi
Email: sekretaria@qiriazi.edu.al
Web: www.qiriazi.edu.al

Fillo sot, të ndryshosh të ardhmen !
#universitetiqiriazi #fillosottendryshoshteardhen #qiriazi

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png