Shpërndaje tek shokët që të informohen

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Më poshtë do të gjeni Skemat e Vlerësimit, Gjuhë Shqipe, Matura 2019

Skemat zyrtare akoma nuk janë publikuar nga MAS. Sapo të dalin do t’i publikojmë këtu

 

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Leave a Reply