Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Më poshtë do të gjeni Skemat e Vlerësimit, Gjuhë Shqipe, Matura 2019

Skemat zyrtare akoma nuk janë publikuar nga MAS. Sapo të dalin do t’i publikojmë këtu

 

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.