Shpërndaje me shokët që të informohenShare-512.png

Qendra e Shërbimeve Arsimore QSHA ka publikuar për maturantët modele testesh për Maturën 2020 në lëndët: Gjuhë e Huaj, Gjuhe Shqipe dhe Matematikë

Mund t’i shkarkoni këtu ose në faqen zyrtare të Qendrës së Sherbimeve Arsimore:

Model Testi, Gjuha e Huaj, Matura 2020

Model Testi, Gjuha Shqipe, Matura 2020

Model Testi, Matematika, Matura 2020

Na ndiqni në Instagram për t’u informuar me njoftimet e fundit: Kliko mbi foto

Shpërndaje me shokët që të informohenShare-512.png

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.