Shpërndaje me shokët që të informohenShare-512.png

Struktura e Testit të Gjuhës Shqipe, Matura Shtetërore 2020

Testi i Gjuhës shqipe dhe letërsisë është i organizuar në dy pjesë

Pjesa I: në të vlerësohen arritjet e nxënësve në shërbimin e Gjuhës shqipe.

Pjesa II: në të vlerësohen arritjet e nxënësve në fushën e Letërsisë Shqipe dhe botërore. Fragmentet për të dyja pjesët janë të shkurtra dhe ato për pjesën e letërsisë u takojnë autorëve të përzgjedhur nga programi orientues i rishikuar.

Për testet që u takojnë lëndëve: Matematike, Fizikë, Kimi etj- janë llogaritur hapësirat e nevojshme në test që maturantët të mund të kryejnë veprimet.

Marrë nga materiali i publikuar nga QSHA për maturantët

 

Na ndiqni në Instagram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.