January 29, 2023

Shpërndaje me shokët që të informohenShare-512.png

Struktura e Testit të Gjuhës së Huaj, Matura Shtetërore 2020

Testi i Gjuhës së Huaj është i organizuar në tri pjesë

  • Pjesa e parë vlerëson të Lexuarit dhe të Kuptuarit.
  • Pjesa e dytë vlerëson Përdorimin e Gjuhës.
  • Pjesa e tretë vlerëson teknikat e Shkrimit. Edhe kjo përmban pyetje me alernativa mbi një tekst të shkruar: letër, e-mail ose ese.

Nxënësit duhet të llogaritin mirë kohën që u duhet per t’u përgjigjur pyetjeve. U këshillojmë të shfrytëzojnë 60 minuta për të Lexuarit dhe të Kuptuarit, 20 minuta për Përdorimin e Gjuhës dhe 30 minuta për Shkrimin.

Marrë nga materiali i publikuar nga QSHA për maturantët

 

Na ndiqni në Instagram

 

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Leave a Reply

%d bloggers like this: