Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Modele testesh dhe skema vlerësimi, Matura Shtetërore Profesionale

Publikuar në Prill 2020, nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në ndihmë të Maturantëve

Ky material përmban testet e provimeve të Maturës Shtetërore Profesionale, të provimit të detyruar të teorisë profesionale të integruar, të shoqëruara bashkë me skemat e vlerësimit.
Ky material u shërben mësuesve, specialistëve të arsimit, nxënësve dhe të gjithë të interesuarve në funksion të përmirësimit në arritjen e standardeve të mësimdhënies dhe të të nxënit në shkollë.

Shkarkoje këtu: Modele Testesh, Matura Profesionale

 

Na ndiqni në Instagram

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.