Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

(Ose ata që ende kanë provime të detyruara pa shlyer dhe nuk janë pajisur me diplomën e shkollës së mesme)

QSHA ka miratuar periudhën e aplikimeve me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 03 deri më 07 shkurt 2020. ​
Të interesuarit duhet të aplikojnë individualisht në portalin qeveritar e-albania dhe të çojnë në sekretarinë e shkollës dokumentacionin si më poshtë:

  • Çertifikatën ose diplomën me notat e fituara në përfundim të shkollës së mesme sportive.
  • Kopjen e kartës së idenditetit dhe çertifikatën personale.
  • Vërtetimin e Maturës nga Zyra Vendore Arsimore Durrës

Pas aplikimit online dhe dorëzimit të dokumentacionit të mësipërm, kandidati duhet të kontaktojë me koordinatoren e maturës për të përfunduar aplikimin e Formularit A1Z.

Njoftimi do të shfaqet edhe në faqen e internetit të QSHA.

Gazeta Bulevard

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.