visitor counter

LISTAT E FITUESVE TË RAUNDI 1 SHPALLEN MË DATË: 30/08/2019

Në datat 2 deri 15 shtator 2019 (7 faza 48-orëshe; 02-03: 04-05: 06-07:08-09: 10-11; 12-13 dhe 14-15), të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejne procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore të IAL-ve, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.
Në rast se, pas çdo faze, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj mund të regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Këto faza vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe përfundojnë në datën 15 shtator 2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

LISTAT JOPËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit për çdo program studimi janë:

FILLUAN REGJISTRIMET.png


Fituesit në Fakultetin e Shkencave Pyjore, UBT
Fituesit në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, UBT
Fituesit te Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit, UBT
Fituesit te Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit, UBT
Fituesit te Universiteti i Elbasanit
Fituesit te Universiteti MESDHETAR I SHQIPËRISË

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.