Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Kriteret e pranimit ne Universitetin Politeknik te Tiranes jane:

• Kandidati duhet ta kete mesataren e shkolles se mesme mbi 6.

• Perzgjedhja do te behet duke iu referuar mases 70% notes mesatare te shkolles se mesme dhe masen 30% mesatareve aritmetike te tre lendeve: Matematike, Fizike dhe Kimi. Rezultati i mesiperm do te ponderohet me koeficientin e shkolles se mesme, te percaktuar per cdo program studimi.

Formula e perllogaritjes se pikeve eshte:

[0.7•Mes(vkm)+ 0.3•(0.5•Mes(Matematike)+ 0.4•Mes(Fizike)+ 0.1•Mes(Kimi)]• K(koef.shkolles)•1000

Ku:

Mes(VKM) – nota mesatare e percaktuar ne vendimin e Keshillit te Ministrave per vitin akademik 2018-2019 bazuar ne ligjin nr. 50/2015.

Mes(Matematike) – nota mesatare e thjeshte e Matematikes ne te gjitha vitet e shkolles se mesme, ne kurrikulen berthame dhe te thelluar, perfshire rezulatatin ne Maturen Shteterore ne provimet e detyruara dhe ato me zgjedhje.

SHKARKONI TANI APP E MATURES SHTETERORE DHE MERRNI NJOFTIMET E FUNDIT NE KOHE REALE.

SHKARKO

Mes(Fizike) – nota mesatare e thjeshte e Fizikes dhe lendes se Shkences ne te gjitha vitet e shkolles se mesme, ne kurrikulen berthame dhe ate te thelluar, perfshire rezultatin ne Maturen Shteterore te provimit me zgjedhje.

Mes(kimi) – nota mesatare e thjeshte e Kimise dhe lendes se Shkences ne te gjitha vitet e shkolles se mesme, perfshire rezultatin ne Maturen Shteterore te provimit me zgjedhje.

K(koef.shkolles) – koeficienti i shkollës se mesme per vitin akademik 2018-2019/msh2018

Së shpejti |MSH 2018| do te publikoje PROGRAMIN qe llogarit piket e Universitetit Politeknik dhe atij te Mjeksise, Tiranë. 

Kriteret e Universiteteve 2018-2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: