January 29, 2023

GJUHA E HUAJ

Gjuha Angleze

Gjuha Italiane

Gjuha Frënge

Gjuha Gjermane

Gjuha Ruse

Gjuha Spanjolle

Gjuha Turke

LETËRSI DHE GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

PROVIMET ME ZGJEDHJE

Testi, Fizikë, varianti A, Skema e vlerësimit
Testi, Kimi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Qytetari-Psikologji, varianti A,  Skema e vlerësimit
Testi, Qytetari-Psikologji, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Sociologji-Filozofi, varianti A Skema e vlerësimit
Testi, Sociologji-Filozofi, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Ekonomi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Gjeografi, varianti A Skema e vlerësimit
Testi, Gjeografi, varianti B Skema e vlerësimit
Testi, Histori, varianti A Skema e vlerësimit
Testi, Histori, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Biologji, varianti A,   Skema e Vlerësimit
Testi, Biologji, varianti B Skema e Vlerësimit

Shpërndaje tek shokët që të informohen

2 thoughts on “Testet e Maturës Shtetërore 2021

Leave a Reply

%d bloggers like this: