Bëjeni Share që të informoni shokët:  image

Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë , në Universitetin e Tiranës , për Vitin Akademik 2021-2022 (Kliko këtu)

2 thoughts

  1. Ju lutem mund te i formoni sa eshte kufiri minimal i mesatares per pranimin ne universitet? Ju lutem me ktheni nje pergjigje. Faleminderit

    On Sat, 1 May 2021 at 11:26 AM, Matura Shtetërore 2021 wrote:

    > Matura Shteterore 2021 posted: “Bëjeni Share që të informoni shokët: > Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program > të integruar të ciklit të dytë , në Universitetin e Tiranës , për Vitin > Akademik 2021-2022 (Kliko këtu) ” >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.