December 5, 2023

Bëjeni Share që të informoni shokët:  image

Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë , në Universitetin e Tiranës , për Vitin Akademik 2021-2022 (Kliko këtu)

Shpërndaje tek shokët që të informohen

2 thoughts on “Kriteret e Universitetit të Tiranës, 2021-2022

  1. Ju lutem mund te i formoni sa eshte kufiri minimal i mesatares per pranimin ne universitet? Ju lutem me ktheni nje pergjigje. Faleminderit

    On Sat, 1 May 2021 at 11:26 AM, Matura Shtetërore 2021 wrote:

    > Matura Shteterore 2021 posted: “Bëjeni Share që të informoni shokët: > Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program > të integruar të ciklit të dytë , në Universitetin e Tiranës , për Vitin > Akademik 2021-2022 (Kliko këtu) ” >

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d