Shpërndaje tek shokët që të informohen

Bëjeni Share që të informoni shokët:  image

Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë , në Universitetin e Tiranës , për Vitin Akademik 2021-2022 (Kliko këtu)

2 thoughts

  1. Ju lutem mund te i formoni sa eshte kufiri minimal i mesatares per pranimin ne universitet? Ju lutem me ktheni nje pergjigje. Faleminderit

    On Sat, 1 May 2021 at 11:26 AM, Matura Shtetërore 2021 wrote:

    > Matura Shteterore 2021 posted: “Bëjeni Share që të informoni shokët: > Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program > të integruar të ciklit të dytë , në Universitetin e Tiranës , për Vitin > Akademik 2021-2022 (Kliko këtu) ” >

Leave a Reply