Bëjeni Share që të informoni shokët:  image

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 2+1+1 vite mësimore

 

Na ndiqni në Instagram për njoftimet e fundit: @matura.shteterore

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 2+2 vite mësimore

 

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale të strukturës 4 vite mësimore

 

Programe orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për Shkollën “Harry Fultz”

Bëjeni Share që të informoni shokët:  image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.